Month: February 2022

Ukrainas atbalsta mītiņš Valmierā

Svētdien, 27. februārī, Valmierā pie novada domes notika Ukrainas atbalstam un Krievijas (agresora valsts) nosodījumam veltīts mītiņš.

Pasākumu organizēja Mazsalacas 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība un tās vadītājs Ojārs Beķeris.

Mītiņā uzstājās Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks, barikāžu laika LTF priekšsēdētājs Romualds Ražuks, garīdzniecības un Valmieras novada sabiedrības pārstāvji.

Kopumā mītiņa pulcējās apmēram 200 cilvēki.

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes 24. februāra aicinājums

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība nosoda Krievijas militāro agresiju un vērienīgo iebrukumu Ukrainā. Atbalstot visu Ukrainas tautu, mēs uzskatām, ka uzsākot karadarbību Ukrainā, tiek īstenota agresija pret visu demokrātisko pasauli un šajā situācijā mums jābūt vienotiem. Lai gan Latviju sargā NATO līguma 5. pants, kas nozīmē, ka uzbrukums vienai NATO dalībvalstij automātiski ir uzbrukumu visām 30 NATO dalībvalstīm, mēs tagad pārliecinājāmies par Krievijas agresivitāti un tālāko soļu neparedzamību.

Uzvara 1991. gada janvāra barikādēs bija iespējama tikai tādēļ, ka bija izstrādāts plāns un katrs Latvijas iedzīvotājs zināja kā jārīkojas.

1990. gada decembrī Latvijas Tautas fronte izstrādāja instrukciju “ X stundai “ – Paziņojumu visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. Lielā mērā šī instrukcija organizēja Latvijas iedzīvotājus 1991. gada janvārī aizstāvēt un nosargāt Latvijas neatkarību.

Aizsardzības ministrijas izstrādātais buklets “ 72 stundas” Kā rīkoties krīzes situācijā? ir daudz par maz.

Mūsu valstī ir nepieciešams rīcības plāns šodienas Latvijas tautai, visiem Latvijas iedzīvotājiem, kā nepieciešamības gadījumā kopā ar bruņotajiem spēkiem nosargāt un aizstāvēt mūsu valsti.

Valsts aizsardzība nevar pilnvērtīgi darboties, ja tā nav visaptveroša, kas nozīmē ne tikai armijas darbību, bet arī civilo aizsardzību. Arī pie mums Latvijā jābūt gataviem sliktākajam scenārijam. Pēdējos gados pievērsta liela uzmanība Latvijas bruņoto spēku attīstībai, taču civilās aizsardzības joma atstāta novārtā. Izstrādāta likumdošana un noteikumi, taču praktiskās īstenošanas iespējas atpaliek. Bruņotie spēki nevar pārvietoties un veikt savus uzdevumus bez funkcionējošas civilās aizsardzības sistēmas valstī, jo tie izmanto ostas, lidostas, dzelzceļu un citu infrastruktūru, kas ir civilās sabiedrības daļas pārziņā.

Aicinām valdību un pašvaldības pārskatīt civilās aizsardzības plānus, apzināt visus nepieciešamos resursus civiliedzīvotāju aizsardzībai, kas vienlaicīgi nodrošinātu palīdzību bruņotajiem spēkiem krīzes situācijā.

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes locekļi:

Renārs Zaļais

Romualds Ražuks

Valerijs Markuns

Edvīns Ežmalis

Agris Kociņš

Aleksandrs Matvejevs

Silvija Kupriša

Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Talsos

2022. gada 31. janvārī Talsu Galvenajā bibliotēkā notika 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Talsu novada iedzīvotājiem.

Apliecību izsniegšana notika pēc iepriekšēja pieraksta. Izsniegšana notiks „zaļajā drošības režīmā” – uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Talsu novada pašvaldība saviem novada iedzīvotājiem, kuriem piešķirts barikāžu dalībnieka statuss, piemērojusi nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus. 1991. gada barikāžu dalībniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums piešķirams par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas), ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu iedzīvotāji var saņemt uzrādot barikāžu dalībnieka statusa apliecību – 50 % no nodokļa summas, ja personai nekustamajā īpašumā ir deklarēta dzīvesvieta, un nav valstī noteikto nodokļu maksājumu parādu.

7. februārī sakarā ar lielo pieteikumu apjomu ieplānots vēl viens izbraukums uz Talsiem.