Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Talsos

2022. gada 31. janvārī Talsu Galvenajā bibliotēkā notika 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Talsu novada iedzīvotājiem.

Apliecību izsniegšana notika pēc iepriekšēja pieraksta. Izsniegšana notiks „zaļajā drošības režīmā” – uzrādot sadarbspējīgu sertifikātu un personu apliecinošu dokumentu.

Talsu novada pašvaldība saviem novada iedzīvotājiem, kuriem piešķirts barikāžu dalībnieka statuss, piemērojusi nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumus. 1991. gada barikāžu dalībniekiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums piešķirams par zemes vienību, uz kuras atrodas dzīvojamā māja, un īpašumā esošu vienģimenes vai divģimeņu dzīvojamo māju vai daudzdzīvokļu māju (to daļām) neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļu īpašumos, nedzīvojamo ēku daļām, kuru funkcionālā izmantošana ir dzīvošana un kuras (kuru daļas), ja tas netiek izmantots saimnieciskās darbības veikšanai.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu iedzīvotāji var saņemt uzrādot barikāžu dalībnieka statusa apliecību – 50 % no nodokļa summas, ja personai nekustamajā īpašumā ir deklarēta dzīvesvieta, un nav valstī noteikto nodokļu maksājumu parādu.

7. februārī sakarā ar lielo pieteikumu apjomu ieplānots vēl viens izbraukums uz Talsiem.