Muzejpedagoģiskās programmas skolēniem

Uz ekspozīcijas bāzes muzejs ir izstrādājis un piedāvā skolām 5 muzejpedagoģiskās programmas: “Spēlēsim barikādēs” 1.–7. klašu skolēniem, “Barikāžu CV” 8.–12. klašu skolēniem, “Uz barikādēm” 6.–12. klašu skolēniem, “Virtuālā ekskursija” 1. – 12. klašu skolēniem un “Civilā aizsardzība barikādēs un tagad” pirmsskolas vecuma bērniem (5- 6 gadi) un 1. – 12. klase. Tās iepazīstina ar barikāžu laika notikumiem, kā arī liek aktīvi līdzdarboties.

Programmas

Spēlēsim barikādes

14€

No grupas

Barikāžu CV

14€

No grupas

Uz barikādēm

28€

No grupas

Virtuālā ekskursija

50€

No grupas

civilā aizsardzība

14-20€

No grupas

Piesakies ekskursijai

Spēlēsim barikādes

Programmas mērķauditorija ir 1.–7. klašu skolēni.
Skolēniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes muzeja zālēs. Pirmajā zālē skolēni var iegūt priekšstatu par dzīvi PSRS, par Atmodu, redzēt plakātus par sociālajām tēmām, kas liek aizdomāties par mūsdienu cilvēkam svarīgo un aizstāvēšanas vērto.

Otrajā zālē skolēni iejūtas trīs barikāžu laika tēlos, ietērpjot kādu no grupas dalībniekiem barikāžu aizstāvja, Latvijas Republikas milicijas darbinieka vai OMON kaujinieka tēlā, izvēlētos piemērotus priekšmetus no rekvizītu kastēs esošajiem. Šī aktivitāte ir izpelnījusies īpašu atzinību no skolēniem, jo ir iespēja tuvumā aplūkot dažādus priekšmetus, ko izmantojuši barikāžu dalībnieki, miliči. Skolēni var pielaikot miliču ķiveres, gāzmaskas un citus ar barikāžu laiku saistītus priekšmetus.

Trešajā zālē skolēni uz īpaši veidotām pilsētas kartēm izvieto tehnikas vienības modeļus tajos pilsētas objektos, kurus, viņuprāt, būtu nepieciešams aizstāvēt šodien un kuri tika aizstāvēti 1991. gadā. Tas parāda, cik uzmanīgi skolēni ir klausījušies gida stāstījumu un vai ir izpratuši aizsargājamo objektu izvietojumu. Pašiem ceļot šīs barikādes uz kartes, skolēni labāk atcerēsies, kuri bija šie īpaši aizsargājami objekti.

Zālē, kas veltīta 20. janvāra apšaudei skolēniem ir iespēja vērot speciāli veidotu animācijas filmu, kur ir rekonstruēts 20. janvāra uzbrukums Iekšlietu ministrijai. Tās laikā arī atskan apšaudes skaņa, kas ir pastiprināta ar speciālām atskaņošanas ierīcēm un skaņa liekas ļoti reāla.

Zālē “Barikāžu atbalss pasaulē” ir iespēja aplūkot barikāžu laika auto un satelīta šķīvi, kas pārraidīja informāciju par barikādēm uz citām valstīm. Skolēniem tiek dots uzdevums sadalīties trīs komandās un ekskursijas vadītājs nosaka katras komandas uzdevumu – sagatavot īsu ziņu par kādu no barikāžu notikumiem, kas tiks raidīta 1) radio 2) TV vai atspoguļots presē.

Pēdējā zālē ir informācija par barikāžu laikā bojāgājušajiem un barikāžu dalībnieka apbalvojumiem.

Barikāžu CV

Programmas mērķauditorija ir 8. – 12. klases skolēni. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes muzeja zālēs. Pirmajā zālē skolēni var iegūt priekšstatu par dzīvi PSRS, par Atmodu, redzēt plakātus par sociālajām tēmām, kas liek aizdomāties par mūsdienu cilvēkam svarīgo un aizstāvēšanas vērto.

Otrajā zālē skolēni skatās filmu “Mūsu barikāžu laiks”, pārrunā stratēģiski svarīgos, aizsargājamos objektus.

Trešajā zālē “Ar garaspēku pret karaspēku” skolēni uzzina par abiem pretspēkiem Tautas fronti un Interfronti, citām Latvijas pilsētām, kas arī bija ļoti svarīgi punkti barikādēs, kā arī var aplūkot Ministru Padomes maketu un  skārienjūtīgajos ekrānos var apskatīt fotomateriālus un videomateriālus no 1991. gada barikāžu muzeja krājuma.

Zālē, kas veltīta 20. janvāra apšaudei skolēniem ir iespēja vērot speciāli veidotu animācijas filmu, kur ir rekonstruēts 20. janvāra uzbrukums Iekšlietu ministrijai. Tās laikā arī atskan apšaudes skaņa, kas ir pastiprināta ar speciālām atskaņošanas ierīcēm un skaņa liekas ļoti reāla.

Zālē “Barikāžu atbalss pasaulē” ir iespēja aplūkot barikāžu laika auto un satelīta šķīvi, kas pārraidīja informāciju par barikādēm uz citām valstīm. Skolēniem tiek dots uzdevums sadalīties trīs komandās un ekskursijas vadītājs nosaka katras komandas uzdevumu – sagatavot īsu ziņu par kādu no barikāžu notikumiem, kas tiks raidīta 1) radio 2) TV vai atspoguļots presē. Prezentē savu ziņu pārējiem klasesbiedriem. Jautājumi – atbildes.

Pēdējā zālē ir informācija par barikāžu laikā bojāgājušajiem un barikāžu dalībnieka apbalvojumiem.

Pēc ekspozīcijas apskates skolēniem izdala darba lapas.  Lai tās aizpildītu skolēniem, jāatceras, ko stāstīja ekskursijas vadītājs, un ekspozīcijā patstāvīgi meklē norādes un atbildes uz jautājumiem.

Uz barikādēm

Programmas mērķauditorija ir 6.–12. klašu skolēni. Skolēniem tiek piedāvātas dažādas aktivitātes muzeja zālēs un Rīgā, barikāžu vietās. Pirmajā zālē skolēni var iegūt priekšstatu par dzīvi PSRS, par Atmodu, redzēt plakātus par sociālajām tēmām, kas liek aizdomāties par mūsdienu cilvēkam svarīgo un aizstāvēšanas vērto.

Otrajā zālē Otrajā zālē skolēni skatās filmu “Mūsu barikāžu laiks”, pārrunā stratēģiski svarīgos, aizsargājamos objektus.

Trešajā zālē “Ar garaspēku pret karaspēku” skolēni uzzina par abiem pretspēkiem Tautas fronti un Interfronti, citām Latvijas pilsētām, kas arī bija ļoti svarīgi punkti barikādēs, kā arī var aplūkot Ministru Padomes maketu un  skārienjūtīgajos ekrānos var apskatīt fotomateriālus un videomateriālus no 1991. gada barikāžu muzeja krājuma.

Zālē, kas veltīta 20. janvāra apšaudei skolēniem ir iespēja vērot speciāli veidotu animācijas filmu, kur ir rekonstruēts 20. janvāra uzbrukums Iekšlietu ministrijai. Tās laikā arī atskan apšaudes skaņa, kas ir pastiprināta ar speciālām atskaņošanas ierīcēm un skaņa liekas ļoti reāla.

Zālē “Barikāžu atbalss pasaulē” ir iespēja aplūkot barikāžu laika auto un satelīta šķīvi, kas pārraidīja informāciju par barikādēm uz citām valstīm. Skolēniem tiek dots uzdevums sadalīties trīs komandās un ekskursijas vadītājs nosaka katras komandas uzdevumu – sagatavot īsu ziņu par kādu no barikāžu notikumiem, kas tiks raidīta 1) radio 2) TV vai atspoguļots presē. Prezentē savu ziņu pārējiem klasesbiedriem. Jautājumi – atbildes.

Pēdējā zālē ir informācija par barikāžu laikā bojāgājušajiem un barikāžu dalībnieka apbalvojumiem.

Pēc ekspozīcijas apskates skolēniem izdala darba lapas, kas sagatavotas, lai pārbaudītu, cik uzmanīgi skolēni skatījušies un klausījušies ekspozīcijas vadītāja stāstījumu.

Vēlāk skolēni gida pavadībā aplūko galvenās barikāžu vietas Vecrīgā, par kurām būs pirms tam dzirdējuši – Doma laukumu, Saeimas namu un pie tā novietoto barikāžu dalībnieku piemiņas plāksni, Bastejkalnu un bijušo Iekšlietu ministrijas ēku, Brīvības pieminekli, 11. novembra krastmalu un Kaļķu ielu – kā vienīgo iebraukšanas ceļu Vecrīgā 1991. gada janvārī.

Ar katru gadu šīs nodarbības kļūst arvien pieprasītākas un apmeklētākas, īpaši janvārī – barikāžu atceres dienu mēnesī. Muzejpedagoģiskās nodarbības vada 1 muzeja speciālists.

Virtuālā ekskursija

Piedāvājam Jums iepazīties ar muzejpedagoģijas programmu “Virtuālā ekskursija”, kas izstrādāta, lai muzeju un barikāžu laiku var iepazīt arī attālināti.
Muzejpedagoģijas programmas “Virtuālā ekskursija” mērķauditorija ir 1.–5. klašu skolēni un 6-12. klašu skolēni. Katrai grupai ir atšķirīgas filmas un dažādi uzdevumi atbilstoši vecumam. Skolēniem ir virtuāli jāaplūko 1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija, jānoskatās piedāvātā filma par barikādēm un, balstoties uz redzēto, jāaizpilda darba lapas.
Tāpat kā klātienē, arī virtuāli  var apskatīt muzeja ekspozīciju- Pirmajā zālē skolēni var iegūt priekšstatu par dzīvi PSRS, par Atmodu, redzēt plakātus par sociālajām tēmām, kas liek aizdomāties par mūsdienu cilvēkam svarīgo un aizstāvēšanas vērto.
Otrajā zālē skolēni skatās filmu “Mūsu barikāžu laiks”, pārrunā stratēģiski svarīgos, aizsargājamos objektus. Trešajā zālē “Ar garaspēku pret karaspēku” skolēni uzzina par abiem pretspēkiem Tautas fronti un Interfronti, citām Latvijas pilsētām, kas arī bija ļoti svarīgi punkti barikādēs, kā arī var aplūkot Ministru Padomes maketu un  skārienjūtīgajos ekrānos var apskatīt fotomateriālus un videomateriālus no 1991. gada barikāžu muzeja krājuma. Zālē “Barikāžu atbalss pasaulē” ir iespēja aplūkot barikāžu laika auto un satelīta šķīvi, kas pārraidīja informāciju par barikādēm uz citām valstīm. Ekspozīcijas apskates laikā un  pēc ekspozīcijas apskates skolēniem jāaizpilda iesūtītās darba lapas.  Lai tās aizpildītu skolēniem, jāatceras, ko redzēja un dzirdēja apskatot muzeju un ekspozīcijā patstāvīgi jāmeklē norādes un atbildes uz jautājumiem.

civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad

 
 
 
Muzejpedagoģiskās programmas “Civilā aizsardzība barikāžu laikā un tagad” mērķis ir  caur nesenās vēstures un mūsdienu kontekstu, veidot aktīvu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli. Muzejpedagoģiskāš programmas saturs pielāgots vecuma grupām: pirmsskola (5-6 gadi), 1.  – 3. klase, 4. – 6.klase, 7. – 9. klase un 10. – 12. klase.
Muzejpedagoģiskās programmas saturā ietverts stāstījums par barikādēm ka nevardarbīgo protestu un ārkārtas situāciju, barikāžu nozīmi Latvijas vēsturē un rīcības plānu ārkārtas situācijā. Papildinot stāstījumu, skolēniem tiek rādītas barikāžu laika liecības – fotogrāfijas, dokumenti, lietiskie priekšmeti.
Nodarbības laikā detalizēti analizētas ārkārtas situācijas ar ko var nākties saskarties – negaiss, ugunsgrēks, plūdi, pandēmija, u.c. Tiek pārrunāta valsts dienestu nozīme un atbildība. Nodarbības laikā izrunā, kas ir ārkārtas gadījumu somu. Ar vecāko klašu skolēniem tiek pārrunāta patiesas informācijas nozīme ārkārtas situācijā un kas ir uzticami informācijas avoti.
Nodarbības laikā skolēniem ir iespēja aktīvi līdzdarboties izspēlējot vienu no ārkārtas situācijās, atkārtojot nodarbības saturu.