Month: September 2022

Barikāžu dalībnieka statusa apliecību pasniegšana Valkā

26. septembrī Valkas novada domē 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izsniedza 1991. gada barikāžu dalībnieku statusa apliecības Valkas novada iedzīvotājiem.

Saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”, pašvaldības tiesīgas savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus. Šādus atvieglojumus un sociālās garantijas 1991. gada barikāžu dalībniekiem noteikušas liela daļa Latvijas pašvaldību, tostarp arī Valkas novads, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Statusa apliecības bija ieradušies saņemt arī apkārtējo novadu iedzīvotāji no Alūksnes, Gulbenes, Cēsu un Valmieras novadiem.

Atzīmējot Latvijas atjaunošanas “de facto” gadadienu, barikāžu dalībniekiem pasniedz Pateicības rakstus

Izsakot pateicību par piedalīšanos 1991. gada janvāra barikādēs un par godu 31. gadadienai kopš konstitucionālā likuma “Par Latvijas Republikas valstisko statusu” pieņemšanas 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība, 21. augustā biedrības telpās, Krāmu ielā 3, pasniedza Pateicības rakstus par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī – augustā.

1992. gadā iedibināta tradīcija godināt tos, kas piedalījās un palīdzēja nosargāt jaunizveidoto Latvijas valsti. Līdz 2011. gadam barikāžu dalībniekiem piešķīra Valsts apbalvoju – Piemiņas zīmi, ar kuru tika apbalvoti 31 119 barikāžu dalībnieki, bet kopš 2013. gada barikāžu dalībniekus apbalvo ar Pateicības rakstu, ko līdz 2022. gadam ir saņēmuši 3945 barikāžu dalībnieki.

Piemiņas zīmes un Pateicības raksta pasniegšana svinīgā gaisotnē notika regulāri, līdz pat 2020. gadam, kad pandēmijas dēļ tika noteikta ārkārtēja situācija un bija ierobežota pulcēšanās. Šogad, atsākot Pateicības raksta svinīgo pasniegšanu, tas notiks Latvijas Republikai nozīmīgā datumā 21. augustā. Pirms 31 gada šajā datumā Latvijas Republikas Augstākās Padomes deputāti pieņēma konstitucionālo likumu “Par Latvijas Republikas statusu”, līdz ar to de facto tika atjaunota Latvijas Republikas neatkarība. Tas bija iespējams tikai tāpēc, ka Latvijas iedzīvotāji, Tautas Frontes aicināti, izrādīja drosmi un vienotību atbalstot demokrātisku pārvaldes izveidi.

Lai izteiktu pateicību barikāžu dalībniekiem un atzīmētu Latvijas Republikas atjaunošanas gadadienu, svinīgajā pasākumā svētku uzrunas teica Barikāžu biedrības biedri, un ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Ainārs Ašaks un Daumants Kalniņš.