Literatūra

Romualds Ražuks “Latvijas Tautas fronte barikādēs” – 
grāmatas elektroniskā versija

Romualds Ražuks “Latvijas Tautas fronte barikādēs” – grāmatas elektroniskā versija pieejama – šeit.

Šī grāmata uzskatāma par pirmo darbu, kurā nākamajām paaudzēm apkopojoši, vienkārši un sistemātiski atspoguļoti 1991. gada janvāra militāri politiskās krīzes Latvijā cēloņi un norise. Notikumu aktīva dalībnieka redzējums te papildināts ar plašu vēstures avotu klāstu. Darbs domāts gan plašākai sabiedrībai, gan studentiem un mūsu nesenās vēstures pētniekiem. LU Vēstures un filozofijas fakultātes docents Dr. hist. Jānis Ķeruss

Barikāžu laiks Latvijā savā būtībā ir ekvivalents rūpīgi plānotai un ilgstoši gatavotai stratēģiskai valsts aizsardzības operācijai, kuras nozīmīgums un vērtība ir samērojami ar liela mēroga profesionālu militāru spēku organizēšanu un vadību. Atjaunotajai Latvijas valstij nebija savas armijas, taču to sekmīgi aizstāja desmitiem tūkstošu neapbruņotu civiliedzīvotāju uz barikādēm, kurus bija mobilizējusi Latvijas Tautas fronte. Brigādes ģenerālis (rezerves) Dr. habil. sc. ing. Kārlis Krēsliņš 

Grāmatas autors Dr. med. Romualds Ražuks, ārsts un politiķis, dzimis 1955. g. Viļņā, viens no Latvijas lietuviešu kultūras biedrības atjaunotājiem Trešās Atmodas pirmssākumos, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs 1990 – 1992. g., kopīgi ar domubiedriem LTF valdē un Domē mobilizējis un plānojis LTF nodaļu darbību, lai sagatavotos Latvijas neatkarības aizstāvēšanai potenciālajā X stundā. Pateicoties LTF izstrādātajai stratēģijai un disciplinētībai tā tika sekmīgi pārvarēta 1991. gada janvāra barikāžu laikā.

 

Literatūra par 1991. gada barikāžu notikumiem Latvijā

 1. Barikādes. Latvijas mīlestības grāmata” – 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds, Rīga, 2001.g.
 2. Janvāra barikādes kā tautas forma totalitārajam režīmam un tās mācības” – Starptautiska konference sakarā ar barikāžu atceres 10.gadadienu Baltijas valstīs, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds, LR Ministru kabinets, Rīga, 2001.g.
 3. Latvijas drošība un aizsardzība” – Tālavs Jundzis, “Junda” Rīga, 1995.g.
 4. Atmiņas par barikāžu dienām” – Latvijas telekomunikāciju klubs, Rīga, 2001.g.
 5. Latvija. Notikumu hronika 1985. – 1996.gadā” – Daina Bleifere; Demokrātijas attīstības centrs, Rīga, 1996.g.
 6. Barikādes kā tas bija patiesībā. Tautas frontes loma barikādēs” – Iveta Kaķīte, Rīga, 2001.g.
 7. Rīgā deg ugunskuri – 1991.gadā Maskavā brūk padomju impērija” – Modris Ziemiņš, Rīga, 2001.g.
 8. Viņi runā, kad atnāks laiks. Jēkabpils novada ļaudis Tautas frontē un barikāžu dienās” – Latgales kultūras centra izdevniecība, Rēzekne, 2001.g.
 9. Latvijas valsts atjaunošana” (1986.g. – 1993.g.) – Valdis Blūzma, Ojārs Celle, Tālavs Jundzis, D.A.Lēbers, Egils Levits, Ļubova Zīle; LU žurnāla “Latvijas Vēstures fonds”, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs, Rīga, 1998.g.
 10. 1991.gads. Janvāris” – Latvijas Kultūras fonds, 1991.g.
 11. Atmiņas nākotnei. Latvijas tautas frontes Liepājas nodaļai – 10” – Zvaigzne ABC.
 12. Izgāja bulvārī Brīvība” – Māris Čaklais, Mežābele, Itaka, ASV, 1994.g.
 13. Ārmalnieka šķitumi. Barikādes. Pučs. Čekas maisi. Alternatīvais fināls” – Latvijas Vēstures fonds, 2001.g.
 14. Ceļš uz barikādēm” – Dzintars Vītols, Burtnieki, 2001.g.
 15. Atklāti par sevi un politiskajiem mītiem” – Odisejs Kostanda, Jāņa sēta, Rīga, 2002.g.
 16. Informācija pārdomām” – Aloizs Vaznis, Kontinents, Rīga, 2002.g.

Comments are closed.