Par muzeju

Muzejs dibināts 2001. gadā 21. augustā, tā misija ir apzināt, saglabāt, izpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija, kā arī veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē un saglabāt 1991. gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

1991. gada barikāžu muzejA VĒSTURE

2001. gada 24. maijā 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds nolēma dibināt 1991. gada barikāžu muzeju, kas savas durvis apmeklētājiem atvēra 2001. gada 21. augustā, ietverot trīs ekspozīciju zāles par barikāžu notikumiem. 2006. gadā tika atklāta jaunā muzeja ekspozīcija, kam Kultūras ministrija piešķīra gada balvu nominācijā “Muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošana”. 2006. gadā izveidota arī muzeja ceļojošā ekspozīcija – muzeobuss, kas pirmoreiz interesentiem bija apskatāma Muzeju nakts ietvaros. Muzeja pamatekspozīcija papildināta 2014. gada sākumā, kad tā pārtapa no trīs uz sešu telpu lielu 1991. gada barikāžu notikumu atspoguļojumu.

Muzeja misija

  • Apzinātsaglabātizpētīt un popularizēt garīgās un materiālās liecības par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā, kas ir valstiskuma atjaunošanas un nacionālās atmodas kulminācija.

  • Veicināt nacionāli patriotisko jūtu veidošanos skolu un studējošajā jaunatnē.

  • Saglabāt 1991.gada janvāra barikāžu un augusta puča upuru piemiņu.

Kas ir barikādes?

1990. gadā 4. maijā Latvijas PSR Augstākās padomes deputāti pieņēma Neatkarības deklarāciju, kurā pasludināja 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu, tika izsludināts pārejas periods valstiskās neatkarības sasniegšanai. PSRS centrālā vara neatzina neatkarības deklarāciju, PSRS prezidents M. Gorbačovs 14. maijā parakstīja attiecīgu dekrētu par Baltijas valstu neatkarības deklarāciju nelikumību. 1990. gada rudenī un ziemā padomju militārpersonu aktivitātes pastiprinājās. Neraugoties uz PSRS prezidenta M. Gorbačova solījumiem neizmantot vardarbīgas metodes varas maiņai Baltijā, 1991. gada janvārī Latvijā un Lietuvā PSRS centrālā vara uzsāka militāra rakstura akcijas.

Pēc uzbrukuma Lietuvas televīzijas tornim Viļņā, kura laikā tika nogalināti 14 un ievainoti 110 civiliedzīvotāji, 13. janvārī Latvijas Tautas frontes sarīkotajā protesta manifestācijā Rīgā, Daugavmalā, sapulcējās ap 500 000 cilvēku, lai izteiktu savu atbalstu lietuviešiem un paustu gatavību turpināt uzsākto valsts neatkarības atjaunošanas ceļu. Ap valstiski svarīgiem objektiem Rīgā un citviet Latvijā izveidojot barikādes, kuras apsargāja neapbruņoti civiliedzīvotāji. Aizsardzības pasākumus koordinēja LTF un Augstākās padomes izveidotais aizsardzības štābs. Barikāžu aizsardzība turpinājās no 13. līdz 27. janvārim. Plašā sabiedrības iesaiste janvāra barikāžu laikā novērsa mēģinājumu gāzt likumīgi ievēlētās un apstiprinātās LR varas struktūras.

Muzeja virtuālā tūre

Aicinām apmeklēt 1991. gada barikāžu muzeju Krāmu ielā arī virtuāli. Izvēlaties punktus kartē un pārvietojaties muzejā, iegūstot sīkāku informāciju par ekspozīciju. Ugunskura zālē var atrast īpašu video.

Comments are closed.