Krājums

Muzeja krājums sācis veidoties jau 1995. gadā, kad tika izveidots 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds. Saskaņā ar muzeja misiju krājuma darba mērķis ir komplektēt, saglabāt, darīt pieejamu sabiedrībai muzeja krājumu, ko veido ar valstiskās neatkarības atjaunošanos saistītais materiālās un garīgās kultūras mantojums. Muzejs krājumā uzņem dažāda veida materiālus, kas liecina par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem, kā arī Atmodas laiku kopumā.

Deponēšanas cenas

Deponēšanas cenas

1€
viena vienība

Krājuma materiālu izmantošana

1€
viena vienība

Muzeja priekšmeta atlase un digitālās kopijas izgatavošana

1€
viena vienība

Iesniegums muzeja krājuma izmantošanai – Lejuplādēt dokumentu

Krājuma glabātāja kontakti

Krājuma glabātāja:

Anna Braža
 anna.braza@barikades.lv