Month: January 2024

Barikādēm 33 – “Dziesmotā revolūcija” koru un tautas sadziedāšanās programmas

2024. gada 20. janvārī, Rīgā, doma laukumā.

Kopīgi ar tautu, stāvot un dziedot ap ugunskuru.

NB!!! Programmas ir provizoriskas, tās var tikt mainītas!

10:20 Jauniešu koris “Balsis”, diriģents Ints Teterovskis

1991. gada barikāžu dalībnieks, diriģents Ints Teterovskis un koris Balsis aicina uzsākt Dziesmotās revolūcijas sadziedāšanos ar skatītājiem.

Ints Teterovskis: Esmu emocionāli satraukts, jo pats piedalījos barikādēs pirms 33 gadiem un koristiem bieži stāstu par to patriotisma sajūtu, ko ik dienas nesu savā sirdī un darbos! Arī šodienas jauniešiem jāizjūt nevardarbīgas pretošanās spēku un spēju vienoties pret ārējo ienaidnieku!

 1. Nevis slinkojot un pūstot
 2. Mūsu zeme
 3. Vakarjunda
 4. Lūgšana
 5. Div’ dūjiņas
 6. Es gulu, gulu
 7. Mirdzot šķēpiem
 8. Tumša nakte
 9. Es dziedāšu par tevi tēvi zeme
 10. Latvijā

11:00  Jaunsargu ugunskurs un Doma laukuma notikumu apskate

Tiešraidē būs apskatāma 1991. gada barikāžu muzeobusa ekspozīcija, kā arī īpaša lielformāta fotogrāfiju izstāde “Dziesmotā revolūcija”, izstādes kurators Renārs Zaļais. Kā arī biedrības “Tavi draugi” ierakumu sveču darbnīca Ukrainas aizstāvjiem.

12:00  Zemessardzes koris “Stars”, diriģents vecākais zemessargs Ārijs Šķepasts

Likums “Par Latvijas Zemessardzi” tika pieņemts 1991. gada 23. augustā, un tas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās jau 1991.gada janvārī barikāžu laikā.

Zemessardze ir neatņemama Latvijas Nacionālo bruņoto spēku daļa, un tās pienākums ir sargāt mūsu Tēvu zemi, mājas un ģimeni. Stāsts, ko stāstām savos priekšnesumos, saviem bērniem un mazbērniem, ir par tautas pašapziņu, cieņu, par brīvības alkām, par atbildību un mīlestību pret savu zemi, kas tiek mantota no paaudzes paaudzē.

Ar savām domām un darbiem vēlamies arī pateikt paldies visiem tiem, kas veicinājuši Latvijas izveidošanu, neatkarības atjaunošanu, pastāvēšanu un izaugsmi.

12:30  Prezidiju Konventa vīru koris, diriģents Ivo Kempels

Visām studentu korporācijām vienojoša vērtība ir mīlestību pret Latviju, tātad – patriotisms!

 1. Vakarjunda
 2. Daugav’s abas malas
 3. Tev mūžam dzīvot, Latvija!
 4. Aijā
 5. Karavīra atgriešanās
 6. Pazudušais dēls
 7. Es redzēju bāleliņu
 8. Karavīri bēdējās
 9. Krāc jūrmalas priedes
 10. Kā arī dažas karavīru dziesmas

13:00  Rīgas Latviešu biedrības vīru koris “Latvis”, diriģente Marika Slotina – Brante

Dziedāsim dziesmas, ko tauta var dziedāt līdzi. Vīriem tā ir svēta lieta!

13:30  Banku augstskolas jauktais koris Monēta, diriģente Ilze Feldmane

Vienoti, stipri kopīgā dziesmā!

 1. J.Norvilis, Rainis. Mūsu zeme
 2. J.Norvilis, L.Breikšs. Svēts mantojums
 3. Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
 4. Klusa, klusa latvju sēta
 5. Div dūjiņas gaisā skrēja
 6. Ai, bāliņi, ai, bāliņi
 7. Nu ardievu, Vidzemīte
 8. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas

14:00  Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris, diriģents Ārijs Šķepasts

Atmodas laika gara uzturēšana un patriotisma kopšana ir Rīgas Latviešu biedrības uzdevums. Dziedāsim kopā atmodas laika dziesmas.

14:30  Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” sieviešu koris “Ausma”, diriģente Vita Grīnhofa

Mūsu vidū ir dziedātājas, kas pašas piedalījušās barikādēs, tas ir ļoti nozīmīgs notikums mums kā tautai.

 1. Zigmārs Liepiņš/ latviešu tautasdziesmas “Es atnācu uguntiņu”
 2. Alberts Legzdiņš/ Alberts Legzdiņš “Es redzēju bāleliņu”
 3. Tirzmaliete “Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme”
 4. Jānis Norvilis “Daugaviņa puto balti”
 5. Iļģi/Imants Ziedonis “Mīl katrs baltu maizes riku”
 6. Jānis Norvilis/Rainis “Daugav’s abas malas”
 7. Nezināms autors “Šeit ir Latvija”
 8. Latviešu tautasdziesma “Daugaviņa, melnacīte”
 9. Latviešu tautasdziesma “Es karā(i) aiziedams”
 10. Latviešu tautasdziesma “Skaista mana Tēvu zeme”
 11. Uldis Stabulnieks/Dagnija Dreika “Paliec un neaizej”

15:00  Jauktais koris “Cantus Fortis”, diriģents Ivars Cinkuss

Mūsu korī liela daļa dziedātāju atceras, kā viņu mammas vai tēti devās aizstāvēt Rīgu un mūsu kora ģimeniskā sirsnība, ar kādu notiek mēģinājumi un koncerti ir būtisks stūrakmens Barikāžu sajūtu uzburšanai. Ir notikumi, kurus nedrīkst aizmirst un pārdzīvojumus latvietis vislabāk māk izdziedāt. Mūsu korim būtu liels gods izdziedāt tā laika dziesmas, kas vienoja tautu tad un vieno joprojām.

 1. Manai tautai
 2. Dziesma, ar ko tu sācies
 3. Dzimtā valodā
 4. Zābaku dziesma
 5. Pazudušais dēls
 6. Kas redzēja Auseklīti
 7. Še, kur līgo priežu meži
 8. Es gulu, gulu
 9. Zeme, zeme, kas tā zeme
 10. Es karāi aiziedams
 11. Tumša nakte, zaļa zāle
 12. Tavas saknes Tavā zemē
 13. Ozolam

15:30  KTMC Ritums jauktais koris “Līgo”, diriģente Karmena Jakovela

Koris “LĪGO” ir Atmodas laika bērns, esam Barikādēs kopš to sākuma.

Karmena Jakovela: Paldies par aicinājumu, beidzot piepildās arī mana senā iecere – sadziedāt kopā ar tautu mūsu Atmodas laika dziesmas! Koris “LĪGO” katru gadu esam pulcējušies pie barikāžu ugunskuriem, dziedājuši un atcerējušies tā laika notikumus. Daudzi no mums, arī es pati personīgi un mani ģimenes locekļi, esam barikāžu dalībnieki. Kā vieni no pirmajiem, pēc Daiņa Ivāna aicinājuma, ar Latvijas Valsts karogu rokās pulcējāmies Doma laukumā, kuru neatstājām visu barikāžu laiku. Arī naktī, kad tikām brīdināti par iespējamo gaisa uzlidojumu Doma laukumam un sievietes tika lūgtas doties projām, mēs palikām kopā ar saviem vīriem. Tonakt Doma baznīcā katru stundu mācītāji vadīja aizlūgumus par Latvijas brīvību un mūsu tautu, mēs koristi arī lūdzāmies un dziedājām. Spilgti atceros brīdi, kad uzausa rīta gaisma – koristi, kopā ar Ventspils luteriskās baznīcas mācītāju Valteru Ozoliņu uzkāpām augšā pie Doma ērģelēm un pateicībā nometāmies ceļos… mēs bijām izturējuši smago nakti, vienoti bijām izstāvējuši un sagaidījuši brīvības rītu… Tās ir sirdij dārgas atmiņas. Un tās ir jāatdzīvina un jāstāsta jaunajai paaudzei. It sevišķi šodienas apstākļos.

 1. Še, kur līgo priežu meži
 2. Upe nesa ozoliņu
 3. Strauja, strauja upe tecēj
 4. Dažu skaistu ziedu
 5. Te, kur ozoli zaļo zemzari
 6. Paliec sveika, baltā bērzu birze
 7. Zilais lakatiņš
 8. Div dūjiņas
 9. Daugav abas malas
 10. Pie Dieviņa gari galdi

16:00  Kultūras pils “Ziemeļblāzma” jauktais koris “Norise”, diriģente Alise Koknēviča-Upīte

Šī brīža pasaules notikumu kontekstā mums, korim “Norise” īpaši būtiski liekas repertuārā iekļaut Atmodas laika dziesmas, tādēļ novembrī izdziedājām skaistu šīs mūzikas programmu koncertā “Likteņupe”, piedaloties aktierim Jānim Skanim. Daļu no šīs programmas dziedāsim arī Barikāžu piemiņai. Un kur nu vēl izcilāka noskaņa un akcents kā Vecrīgā ap ugunskuru.

 1. J.Norvilis, T.Matīss “Daugaviņa puto balti”
 2. Latviešu tautasdziesma “Div’ dūjiņas gaisā skrēja”
 3. Latviešu tautasdziesma “Pie Dieviņa gari galdi”
 4. J.Norvilis, Rainis “Daugav’ abas malas”
 5. J.Lūsēns, M.Zālīte “Dzejnieka dziesma”
 6. J.Lūsēns, I.Ziedonis “Tautas laiks”
 7. Z.Liepiņš “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”
 8. M.Brauns, V.Plūdonis “Daugaviņa”
 9. Z.Liepiņš, latv.t.dz. “Es atnācu uguntiņu”
 10. J.Kulakovs, M.Melgalvs “Zaļā dziesma”

16:30  Latvijas Universitātes kori “DeCoro” un “Dziesmuvara”, diriģente Kristiāna Vaickovska

Latvijas Universitātes kori noslēgs sadziedāšanos ar skatītājiem!

No 17:00 Brīvais mikrofons (bez mikrofoniem), pašas tautas sadziedāšanās

Aicinām uz Barikādēm 33 – “Dziesmotā revolūcija” programmas pasākumiem

Programma – Barikādēm 33

1991. gada barikāžu atceres pasākumi Rīgā

Sestdien, 2024. gada 13. janvārī, plkst. 18.00 – Zaķusalas 1991. gada barikāžu aizstāvju tradicionālais atceres pasākums. Pasākumā piedalīsies aizsardzības ministrs Andris Sprūds, kultūras ministre Agnese Logina, zemkopības ministrs Armands Krauze, Latvijas Tautas frontes priekšsēdētājs no 1990. līdz 1992. gadam Romualds Ražuks, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības prezidents Renārs Zaļais. Uzstāsies barikāžu dalībnieki, vairāk kā 200 jaunsargi dos svinīgo solījumu un sadziedāsies, spēlēs NBS Štāba orķestris, diriģents kapteinis Aleksandrs Kreišmanis, sadziedāšanos vadīs seržants Artūrs Kuzmins. Atceres pasākumam Zaķusalā ir dziļi simboliska nozīme, ņemot vērā, ka barikāžu laikā Latvijas Televīzijai bija vitāli svarīga un simboliska loma patiesas informācijas nodrošināšanai sabiedrībai. Tiešraide 1991. gada barikāžu muzeja Facebook lapā www.facebook.com/Barikades1991.

Otrdien, 2024. gada 16. janvārī, plkst. 12.00 kopā ar novada iedzīvotājiem un Mārupes Valsts ģimnāzijas muzikāliem priekšnesumiem piemiņas brīdis Mārupes kapos pie Roberta Mūrnieka atdusas vietas.

Otrdien, 2024. gada 16. janvārī, plkst. 16.00 tradicionālais atceres pasākums 1991. gada barikāžu tilta aizstāvjiem piemiņas vietā “Baltais krusts” pie Vecmīlgrāvja tilta, kas veltīta pirmajam 1991. gada barikādēs kritušajam Robertam Mūrniekam. ViņuRīgas omonieši sašāva 1991. gada 16. janvārī uzbrukuma laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1. slimnīcā viņa sirds pārstāja pukstēt. Roberta Mūrnieka bēres 1991. gada 19. janvārī pārvērtās par tautas manifestāciju un uz bērēm ieradās tūkstošiem ļaužu.

Tiešraide 1991. gada barikāžu muzeja Facebook lapā www.facebook.com/Barikades1991.

Ceturtdien, 2024. gada 18. janvārī, plkst. 16.00 pateicības rakstu pasniegšana 1991. gada barikāžu dalībniekiem, kā arī izdevniecības “Jumava” jaunās grāmatas “Barikādes 1991. Jauno vēsturnieku intervijas ar barikāžu dalībniekiem” prezentācija 1991. gada barikāžu muzeja zālē. Ieeja ar ielūgumiem.

Sestdien, 2024. gada 20. janvārī – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena, valsts svētki. Visas dienas garumā individuāla ziedu nolikšana II Meža kapos, godinot 1991. gada 20. janvārī bojā gājušos. Plkst. 14.00 valsts amatpersonu un visas dienas garumā arī individuāla ziedu nolikšana pie Brīvības pieminekļa un Bastejkalnā pie bojā gājušo piemiņas akmeņiem.

Sestdien, 2024. gada 20. janvārī, plkst. 10.00 Rīgā, Doma laukumā – valsts svētkiem, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai, veltītu uzrunu teiks Latvijas Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs un kopā ar Latvijas valsts augstākajām amatpersonām aizdedzinās ugunskuru. Tiešraide: 1991. gada barikāžu muzeja Facebook lapā: www.facebook.com/Barikades1991

Sestdien, 2024. gada 20. janvārī plkst. 10.20 – 17.00 Doma laukumā jaunsargu uzraudzībā degs piemiņas ugunskurs, pie kura notiks Rīgas koru un skatītāju sadziedāšanās. Būs apskatāma muzeobusa ekspozīcija, kā arī īpaša lielformāta fotogrāfiju izstāde “Dziesmotā revolūcija”, izstādes kurators Renārs Zaļais.

Visas dienas garumā aicinām piedzīvot Dziesmotās atmodas revolūcijas garu un apmeklēt Rīgas koru sadziedāšanos ar skatītājiem ap ugunskuru Doma laukumā:

10:20     Jauniešu koris “Balsis”, diriģents Ints Teterovskis

11:00     Jaunsargu ugunskurs

12:00     Zemessardzes koris “Stars”, diriģents vecākais zemessargs Ārijs Šķepasts

12:30     Prezidiju Konventa vīru koris, diriģents Ivo Kempels

13:00     Rīgas Latviešu biedrības vīru koris “Latvis”, diriģente Marika Slotina – Brante

13:30     Banku augstskolas jauktais koris Monēta, diriģente Ilze Feldmane

14:00     Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris, diriģents Ārijs Šķepasts

14:30     Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” sieviešu koris “Ausma”, diriģente Vita Grīnhofa

15:00     Jauktais koris “Cantus Fortis”, diriģents Ivars Cinkuss

15:30     KTMC Ritums jauktais koris “Līgo”, diriģente Karmena Jakovela

16:00     Kultūras pils “Ziemeļblāzma” jauktais koris “Norise”, diriģente Alise Koknēviča-Upīte

16:30     Latvijas Universitātes kori “DeCoro” un “Dziesmuvara”, diriģente Kristiāna Vaickovska

Tiešraide: 1991. gada barikāžu muzeja Facebook lapā: www.facebook.com/Barikades1991, kā arī LSM.lv.

Lai palīdzētu Ukrainas karavīriem frontē, Doma laukumā notiks arī vērienīga biedrības “Tavi draugi” ierakumu sveču darbnīca. Sveces tiks nogādātas Ukrainas armijai, kur tās palīdz ukraiņu karavīriem izdzīvot ziemas aukstumā – tās ir viegli paņemt līdzi dodoties uzdevumā, tās dod siltumu un ļauj gatavot ēdienu. Viss ierakumu sveču liešanai nepieciešamais būs pieejams, apmeklētāji ir laipni aicināti arī ņemt līdzi un ziedot sveces un to atlikumus.

Sestdien, 2024. gada 20. janvārī plkst. 18.00 Rīgas Domā Rīgas dome iedzīvotājus aicina uz koncertu “Iet un nākt”. Ieeja koncertā bez maksas.  Programmā Mārtiņa Brauna un Raiņa poēmas “Daugava” daļas, Imanta Kalniņa dziesmu cikls ar Ojāra Vācieša vārdiem “Cements” un Jēkaba Jančevska “Poga” ar Knuta Skujenieka vārdiem. Jaunā komponista Jēkaba Bernāta kantāte “Manā pusē” šajā koncertā piedzīvos pasaules pirmatskaņojumu. Tiks atskaņoti arī Raimonda Tiguļa oratorijas “Jūras grāmata” noslēguma daļa “Mīlestības jūra”, kā arī Uģa Prauliņa balāde “Dievaines”.

Koncertā piedalīsies Rīgas kamerkoris “Ave Sol”, diriģenti Matīss Circenis un Jēkabs Bernāts. Soliste Annija Kristiāna Ādamsone, stīgu kvartets – Marta Spārniņa, Otto Trapāns, Arigo Štrāls un Inga Ozola, Toms Timofejevs (basģitāra/kontrabass), Kārlis Matīss Zitmanis (elektriskā ģitāra), Romāns Vendiņš un Raimonds Tiguls (taustiņinstrumenti), Aigars Reinis (ērģeles), Andis Klučnieks (flautas), saksofonisti – Arvīds Kazlausks, Rūdolfs Pēteris Rubenis un Roberts Martini, Marta Paula Pauliņa (kokles), sitaminstrumentālisti – Mikus Bāliņš un Marta Kauliņa. Koncerta režisors Kārlis Anitens.

Sestdien, 2024. gada 20. janvārī Latvijas Televīzija piedāvās trīs īpašas pārraides:

Plkst. 12.30 – “Tautas cietoksnis. Barikādes 1991.” LTV dokumentāla filma, kas veidota 2020. gadā.

Plkst. 21.10 – Jura Podnieka studijas 2001. gadā veidotā dokumentālā filma “Mūsu barikāžu laiks”, režisori Raits Valters un Antra Cilinska.

Plkst. 21.50 – Rīgas domes organizētais 1991. gada barikāžu atceres koncerts “Iet un nākt”, kas plkst. 18.00 būs noticis Rīgas Doma baznīcā.


1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija klātienē apmeklējama muzejā Krāmu ielā 3, Rīgā, darba dienās no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ekspozīcija virtuāli apskatāma mājas lapā www.barikades.lv.

Aicinām uz Barikādēm 33 programmas pasākumiem Latvijas novados

Šogad aprit 33 gadi, kopš 1991. gada janvāra barikādēm, kad Latvijas neatkarības atbalstītāji nevardarbīgi aizstāvēja valsts brīvību pret militāriem uzbrukumiem un neatkarības pretiniekiem. Rīgā ieradās barikāžu aizstāvji no visas Latvijas.

Zemāk apkopota informācija par 1991. gada barikāžu atceres pasākumiem vairākos Latvijas novados. Papildu informācija atrodama novadu mājas lapās.

 • VIDZEME – Aizkraukles novads, Alūksnes novads, Limbažu novads, Mārupes novads, Saulkrastu novads, Smiltenes novads, Valmieras novads.
 • KURZEME – Dienvidkurzemes novads, Liepājas valstspilsēta, Talsu novads.
 • ZEMGALE – Bauskas novads, Dobeles novads, Jelgavas novads, Jelgavas valstspilsēta.
 • LATGALE – Balvu novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Rēzeknes valstspilsēta

VIDZEME

Aizkraukles novads

17. janvārī plkst. 12.40 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas pagalmā – Barikāžu atceres ugunskurs.

19. janvārī plkst. 15.00 Sunākstes saieta namā – Barikāžu atceres dienas pasākums “Ugunskura stāsti”, Ilzes Kungas spēlfilma “Mana brīvība”.

19. janvārī plkst. 17.00 Staburaga pagastā, Vīgantes parkā – Barikāžu piemiņas ugunskurs, satikšanās pie tējas tases un Sēļu tradicionālās mūzikas grupas “Krāces” koncerts. Jau no 14.00 darbosies ierakumu sveču Ukrainas karavīriem izgatavošanas darbnīca.

20. janvārī plkst. 12.00 Koknesē, Likteņdārzā – 1991. gada barikāžu atceres dienai veltīts
pasākums. Barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti, atceres ugunskuri, sadziedāšanās, silta zupa. Saieta namā režisora Viestura Kairiša spēlfilma “Janvāris”.

20. janvārī plkst. 15.00 Jaunjelgavas kultūras centrā Barikāžu atceres dienai veltīta multimediāla izrāde – atmiņu stāstījums.

20. janvārī plkst. 16.00 Aizkraukles pilsētas centrālajā laukumā  Barikāžu atceres ugunskura iedegšana, došanās uz Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju, izstādes “Tautas Fronte Aizkrauklē” atklāšana, atmiņu stāstījumi.

20. janvārī plkst. 17.00 Vietalvas pagasta sporta laukumā – Barikāžu atceres pasākums “Pie vienas uguns”.

20. janvārī plkst. 17.00 Mazzalves pagastā, Ērberģes Varoņu laukumā – Barikāžu atceres brīdis.

20. janvārī plkst. 17.00 Skrīveru kultūras centrā – Lielvārdes tautas teātra izrāde “Pumpurs – ceļš uz Lāčplēsi”.

Alūksnes novads

Atceroties Barikāžu laiku, Alūksnes novads iedegs atmiņu ugunskurus visā novadā un notiks arī vairāki pasākumi par godu Barikāžu laikam.

20. janvārī  pieminēsim Barikāžu laiku ar  kopīgu uguns iedegšanu visā novadā “Uguns vieno atmiņas”, katrā stundā iededzot kādu ugunskuru, tā nododot gaismu no vietas uz vietu.

09.00       Alūksne

10.00     Alsviķi, Jaunalūksne

11.00     Jaunlaicene, Māriņkalns

12.00     Anna, Kalncempji

13.00     Maliena, Veclaicene

14.00     Jaunanna

15.00     Mālupe

16.00     Ilzene, Mārkalne 

17.00     Pededze, Liepna, Zeltiņi

Alūksnes novada muzejā

19. janvārī, plkst. 10.00 pie Alūksnes novada muzeja 1991. gada BARIKĀŽU atceres pasākums. Būs iespēja iepazīt šī laika notikumus funktierēšanas spēlē “Barikādes caur Alūksnes pilsētvides prizmu”, uzklausīt atmiņu stāstus, apskatīt smago tehniku, sildīties pie ugunskuriem un baudīt siltu tēju un ugunskurā ceptu maizi. 

Ilzenes pagastā

20. janvārī, plkst. 16.0019.00 Ilzenes pagasta “Mežrozīšu” ceļa galā Barikāžu aizstāvju atceres pēcpusdiena ar muzikālu noskaņu, karstu tēju un pīrādziņiem.

Liepnas pagastā

20. janvārī, plkst. 17.00 – 18.30 Liepnas tautas namā 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums ar amatiermākslas kolektīvu piedalīšanos un aculiecinieku atmiņu video.

Jaunlaicenes pagastā

20. janvārī plkst. 11.00 Atceres ugunskura iedegšana, atmiņu sarunas pie siltas tējas.

Malienas pagastā

18. janvārī, plkst. 11.0013.00 pie Malienas tautas nama sadarbībā ar Malienas bibliotēku  1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums “Kā tajās dienās” –  pie tējas tases un atmiņu stāstiem iedegsim atmiņu ugunskuru.

Veclaicenes pagastā

20. janvārī plkst. 13.00 Atceres ugunskura iedegšana, atmiņu sarunas pie siltas tējas.

Mārkalnes pagastā

20. janvārī 16.00 Mārkalnes tautas namā spēlfilma “Mana brīvība”, kas balstīta vēsturiskos notikumos un vēsta par pagājušā gadsimta 80. gadu beigām Latvijā – Atmodas laiku, kad gaisā jaušamas pārmaiņu vēsmas. Filmas galvenās varones prototips ir viena no Atmodas laika spožākajām zvaigznēm – poļu izcelsmes sabiedriski aktīva personība, žurnāliste un politiķe Ita Kozakeviča. Ieeja: 3.00 EUR.

Pededzes pagastā

Pededzes bibliotēkā 22. – 28. janvārī 1991. gada janvāra barikādēm veltīta ekspozīcija.

Zeltiņu pagastā

20. janvārī no 16.30 līdz 20.00 Zeltiņos atceres pasākums 1991. gada barikāžu aizstāvjiem “Brīvības uguns”. Zeltiņu kapos barikāžu dalībnieki aizdegs sveces cīņu biedru atdusas vietās. Tālāk ceļš vedīs pie Lilitas  Gāršnieces, lai turpinātu iedibināto tradīciju – ik gadu tikties, kavēties atmiņās un sildīties pie kopīgas uguns. Normunds Mūrnieks simbolu “Zeltinietis – Barikādes – Brīvība” nodos Lilitai, viņa šogad visus aicina pie sava ugunskura Zeltiņu pagasta “Rītos”. Izlozes kārtībā tiks lemts, kurš no dalībniekiem nākamajā gadā pie sava ugunskura pulcēs un saņems  goda simbolu.

Ikviens tiek aicināts aizdegt  svecīti savas mājas logā. Individuāli, sev vēlamā laikā aiziet uz Zeltiņu kapiem un aizdegt sveci to barikāžu aizstāvju atdusas vietā, kas vairs nav starp mums Pēteris Gāršnieks, Voldemārs Zariņš, Imants Palejs, Aivars Zariņš, Vitauts Ruņģis.

Zeltiņu bibliotēkā literatūras izstāde “Deg barikāžu ugunskurs”

Limbažu novads

Limbažos, 2024. gada 20. janvārī, plkst. 16.00 – 19.00 degs atceres ugunskurs pie Limbažu kultūras nama. Plkst. 17.00 koncerts – Dzied Lādezera vīru vokālais ansamblis “Dziļezers”, vadītāja Dace Robule.

Staicelē, 2024. gada 20. janvārī, plkst. 15.00 ugunskura iedegšana pie Staiceles kultūras nama. Plkst. 15.15 Staiceles muzejā atmiņu pēcpusdiena “Barikāžu laiks”.

Limbažu novada bibliotēkās, Salacgrīvas muzejā un citviet izstādes par 1991. gada barikāžu laiku.

Mārupes novads

2024. gada 16. janvārī, plkst. 12:00, Mārupes kapos, Meldriņu iela, Mārupē – PIEMIŅAS BRĪDIS pie ROBERTA MŪRNIEKA atdusas vietas. Godinot 1991. gada barikāžu upurus, kuri pirms 33 gadiem atdeva dzīvību par mūsu valsts neatkarību, kopā ar novada iedzīvotājiem un Mārupes Valsts ģimnāzijas muzikāliem priekšnesumiem pieminēsim upurus un Robertu Mūrnieku, kuruRīgas omonieši sašāva 1991. gada 16. janvārī uzbrukuma laikā barikādēs pie Vecmīlgrāvja tilta. Tajā pašā dienā Rīgas 1. slimnīcā viņa sirds pārstāja pukstēt. Roberta Mūrnieka bēres 1991. gada 19. janvārī pārvērtās par tautas manifestāciju un uz bērēm ieradās tūkstošiem ļaužu. Ieeja pasākumā bez ieejas maksas.

Saulkrastu novads

13. janvārī plkst. 18.00 1991. gada barikāžu atceres brīdis pie Sējas kultūras nama. Pie ugunskura ar barikāžu laikā pieredzēto dalīsies fotovēsturnieks Pēteris Korsaks, liecības par tā laika notikumiem lasīs skolotāja Ligita Šleiere.

20. janvārī plkst. 18.00 pie kultūras nama “Zvejniekciems” 1991. gada barikāžu piemiņas pasākums “Tie paši senie latvieši… ugunskuri un sviestmaizes”. Tiksimies pie 1991. gada barikāžu atmiņu ugunskura. Būs dzīva uguns, sviestmaizes kā pirms 33 gadiem, uz ugunskura vārīta tēja, bet pats galvenais – latviešu spēka dziesmas un videostāstā iemūžinātas barikāžu dalībnieku atmiņas.

Smiltenes novads

Atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 33. atceres gadadienu, Smiltenes bibliotēkas logos, Baznīcas laukumā 13, no 15. līdz 31. janvārim būs apskatāma foto izstāde “Dzirkstis no barikāžu ugunskura”. Izstādē būs redzamas 1991. gada barikāžu dalībnieka, smiltenieša Jura Zušmaņa (1937.-2015.) fotogrāfijas.

20. janvārī plkst. 17.00 Drustu novadpētniecības muzejs aicina uz atceres pasākumu “Atceries barikādes!”. Sanāksim kopā pie barikāžu ugunskura Drustu centrā. Būsim kopā kā toreiz!

27. janvārī plkst. 11.00 – 17.00 Drustu centra stāvlaukumā Drustu novadpētniecības muzejs sadarbībā ar 1991. gada barikāžu muzeju aicina  muzeobusā apskatīt ceļojošo ekspozīciju, kas stāstīs par barikāžu laiku. Maksa par apmeklējumu: 2.00 EUR, skolēniem, studentiem, senioriem – 1.50 EUR.

Valmieras novads

VALMIERĀ

19. janvārī plkst. 14:00  pie Barikāžu piemiņas akmens (pie ēkas Rīgas ielā 50), Valmierā, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums. Piedalās: Valmieras novada domes priekšsēdētājs Jānis Baiks ar piemiņas uzrunu, Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona pārstāvji, Valmieras 4. skautu vienība, Kocēnu kultūras nama vokālais ansamblis “Imera”, Valmieras drāmas teātra aktieris Artis Jančevskis.

Plkst. 10:00 – 18:00 Jaunsargu un skautu uzraudzībā degs piemiņas ugunskurs. Visas dienas garumā individuāla ziedu nolikšana pie piemiņas akmens.

BURTNIEKU APVIENĪBĀ

19. janvārī plkst. 14.00 Ēveles tautas namā Barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Kopīga sadziedāšanās ar “Rotas muzikantiem”, dalīšanās atmiņu stāstos.

19. janvārī plkst. 17.00 Burtnieku kultūras centrā Barikāžu laika atceres pasākums. Tikšanās ar burtnieciešiem – 1991. gada barikāžu dalībniekiem, Burtnieku baznīcas mācītāju Aldi Kalcenavu. Iespēja iepazīties ar Burtnieku novadpētniecības istabā esošajiem novadpētniecības fotomateriāliem par Barikāžu laiku, kā arī muzikālais sveiciens no Burtnieku kultūras centra vokālā ansambļa “Pieskāriens”, vadītāja Laura Riekstiņa. Tēja, atmiņu stāsti pie ugunskura, kopā dziedāšana un kopābūšana.

MAZASALACAS APVIENĪBĀ

21. janvārī, pieminot un atceroties 1991. gada janvāra barikādes, plkst. 17.00 piemiņas ugunskura iedegšana Mazsalacas Saieta laukumā. Plkst. 17.30 Mazsalacas Kultūras centrā piemiņas dienas uzrunas, piedalās Valmieras Kultūras centra senioru vīru koris “Baltie bērzi”, vadītāja Inga Zirne.

BRENGUĻU, KAUGURU UN TRIKĀTAS APVIENĪBĀ

19. janvārī plkst. 10:00 Trikātā pie Saieta nama Depo 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Atmiņu stāsti un ugunskurs.

18. janvārī plkst. 17:00 Brenguļos 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres brīdis. Piemiņas ugunskurs.

19. janvārī plkst. 19:00  Mūrmuižā 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Piedalās aktieris Ivo Martinsons un mūziķis Aleksandrs Savickis.

KOCĒNU APVIENĪBĀ

19. janvārī plkst. 19.00 Dikļu Kultūras centrā 1991. gada barikāžu atcerei veltīts pasākums. Piedalās: Saksofonu ansamblis “Valmieras meitenes” un Dikļu amatierteātris.

KURZEME

Dienvidkurzemes novads

2024. gada 20. janvārī, plkst. 16.00, Grobiņas pagasta kultūras namā Robežnieki – Dienvidkurzemes novada 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena.

Liepājas valstspilsēta

Liepājas okupācijas muzejā atzīmēs 1991. gada barikāžu 33. gadskārtu:

20. janvārī, 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienā, Liepājā barikāžu piemiņas ugunskuri degs Liepājas okupācijas muzeja, K.Ukstiņa ielā 7/9, pagalmā. Šogad aprit 33. gadskārta, kopš Latvijas Tautas frontes organizētajām barikādēm, kurās piedalījās Latvijas neatkarības aizstāvji no visiem novadiem. Tas bija satraukumu pilns laiks, kad kopā pulcējās visi, kuri savā sirdī loloja ideju par brīvu Latviju.

20. janvārī, plkst. 16.00 Liepājas okupācijas muzeja pagalmā klātesošos uzrunās Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla, Liepājas domes priekšsēdētājs Gunārs Ansiņš, Zemessardzes 44. kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitnants Viktors Kareckis, zvērestu dos jaunie zemessargi, un jaunsargi veidos Latvijas valsts karogu goda sardzi. Svinīgā jauno zemessargu zvēresta došanas ceremonija ir nozīmīgs notikums katram topošajam zemessargam, jo ar to apliecina vēlmi un gatavību aizsargāt Latvijas tautu un valsti, tās neatkarību un drošību, netaupot spēkus, veselību un dzīvību. Svinīgo ceremoniju vadīs Zemessardzes 44. kājnieku bataljona virsseržants galvenais virsseržants Armands Loginovs. Atceres pasākumā spēlēs Jūras spēku orķestris, diriģents virsleitnants Andris Rasmanis. Pēc svinīgā pasākuma Liepājas okupācijas muzeja telpās būs iespēja nobaudītu Zemessardzes 44. kājnieku bataljona sarūpēto cienastu un pakavēties atmiņās par piedzīvoto toreiz, pirms 33 gadiem.

Savukārt, plkst. 17.00 muzeja zālē uz koncertu aicina Andris Ērglis.

Pasākumā aicināti piedalīties bijušie tautfrontieši, barikāžu dalībnieki, jaunsargi, nacionāli patriotisko organizāciju pārstāvji un visi interesenti.

Pasākuma apmeklētāji varēs aplūkot fotoizstādi “Liepājnieki 1991. gada janvāra barikādēs”.

Talsu novads

16.01.2024. plkst. 16.00 – NBS Jūras spēku orķestra koncerts „Vienotā drosmē. Barikāžu laiks” Talsu Tautas namā.

20.01.2024. plkst. 16.00 – Vīru vakars. Sarunas par 1991. gada barikāžu laiku, jaunākajiem vēstures izdevumiem, veselīgu dzīvesveidu Laidzes bibliotēkā.

20.01.2024. – 1991. gada barikāžu aizstāvju atcerei tiks iedegti ugunskuri Mērsraga ciema teritorijā.

20.01.2024. plkst. 16.00 – 1991. gada barikāžu atceres dievkalpojums Sabiles evaņģēliski luteriskajā baznīcā.

ZEMGALE

Bauskas novads

Pie Bauskas Kultūras centra 20. janvārī no plkst. 12:00 – 20:00 tiks iedegts atmiņu ugunskurs, kuru papildinās audio un foto liecības no Barikāžu laika notikumiem.

Valles saieta namā 20. janvārī, plkst. 18.00 tiks organizēts koncerts veltīts 1991. gada barikāžu atcerei, kurā piedalīsies Māra Lagzdiņa (čells), Līga Eglīte (klavieres), Valles amatierteātris “Briedīši”.

Mežotnes pagasta daudzfunkcionālajā centrā “Strēlnieki” 20. Janvārī, plkst. 12.00 paredzēta 1991. gada barikāžu dalībnieku godināšana, atmiņu stāsti un militārās ekspozīcijas apskate.

Vecsaules saieta namā 20. janvārī  plkst. 16.00 demonstrēs filmu “Mana Brīvība”.

Svitenē pie piemiņas akmens Saules dārzā 20. janvārī plkst. 18.00 notiks 1991 .gada barikāžu atceres brīdis, piedaloties  folkloras kopai “Svitene” un amatierteātrim  “Šurumburums”.

Vecumnieku tautas namā sakarā ar Barikāžu aizstāvju atceres dienu ir izstādīta no Nacionālā Vēstures muzeja atceļojusī izstāde “Ceļā uz Latvijas brīvību.”

Dobeles novads

Barikāžu atceres dienas pasākumi Dobeles novadā:

 • 16.01.24. Pie Bikstu pamatskolas no plkst. 10:00 – 15:00 Barikāžu muzeja ceļojošā ekspozīcija – muzeobuss. Atmiņu stāsti pie ugunskura dzerot karstu tēju. Ikviens tiek laipni aicināts, īpaši gaidīti 1991.gada barikāžu dalībnieki. Organizē: Bikstu Tautas nams, sadarbībā ar Bikstu pamatskolu, Bikstu bibliotēku un Zebrenes bibliotēku.
 • 20.01.24. plkst. 12.00 Kaķenieku estrādē. Iedegsim atmiņu ugunskuru, stāstīsim un uzklausīsim dalībnieku stāstus, sildīsimies ar siltu tēju un pīrāgiem. Organizē Kaķenieku Tautas nams.
 • 20.01.24. plkst. 16.00 Dobeles vēsturiskajā Tirgus laukumā ikviens ir aicināts uz 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākumu pie ugunskuriem. Plkst. 16.00 studijas “Ģilde” dokumentālā filma “Vēsture aiz kadra” (2018), filmas režisors ir Romualds Pipars. Organizē Dobeles pilsētas kultūras nams.
 • 22.01.24. plkst. 16.00 Krimūnu tautas namā, sadarbībā ar Krimūnu bibliotēku un PII Ābolītis stāstījumi bērnudārza bērniem pie ugunskura, mielojoties ar gardu putru.

Barikāžu atceres dienas pasākumi Dobeles novada bibliotēkās:

 • Lejasstrazdu bibliotēkā – 09.01. – 28.01.24. tematiskā izstāde ”20. janvāris – 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena”.
 • Vītiņu bibliotēka kopā ar senioru biedrību “Mežābele” 20. janvārī, plkst. 13.00 rīko jau par tradīciju kļuvušo barikāžu atceres zupas vārīšanu pie Tautas nama. Pēc tam bibliotēkā atceres pasākums, kuru papildinās Aivja Antonova-Kalniņa muzikāls priekšnesums.
 • Bukaišu bibliotēkā 15.01.-31.01.24. apskatāma tematiska izstāde “Atcerēsimies 1991. gada barikāžu trauksmainos notikumus”. Izstādē aplūkojami bibliotēkas krājumā esošie materiāli par šiem notikumiem un novadpētniecības mape ar materiālie par Bukaišu pagasta iedzīvotājiem, kuri tajās piedalījās.
 • Krimūnu bibliotēkā – sadarbībā ar Krimūnu tautas namu un PII “Ābolītis” 22. janvārī plkst. 16.00 iedegsim 1991. gada barikāžu piemiņas ugunskuru.

Pasākumos ieeja bez maksas.

Jelgavas novads

Salgales pagasts, pie Garozas pamatskolas

18. janvārī plkst. 14.00 – Salgales  Tautas nams sadarbībā ar Garozas pamatskolu organizē Atmiņu ugunskurus pie Garozas pamatskolas. Turpat notiks viktorīna par barikādēm, tikšanās ar 1991. gada barikāžu dalībniekiem. Karsta tēja, maizītes.

Vilces pagasts, Vilces pagasta Tautas namā 

19. janvārī plkst. 13.00 pie Vilces pagasta Tautas nama 1991. gada barikāžu atceres dienai veltīts pasākums un kino filmas seanss – animēts dokumentālais stāsts “Mans mīļākais karš”, režisore Ilze Burkovska-Jakobsena. Ieeja bez maksas.

Zaļenieku pagasts, Zaļās muižas parkā 

20. janvārī plkst. 13.00 Zaļās muižas parkā 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres pasākums. Sarunas pie ugunskura, patriotiskas dziesmas, atceres stāsti. Muzicēs Miks Vilnis.

Platones pagasts, Platones pagasta Lielvircavas kultūras namā

20. janvārī plkst. 16.00 pie Platones pagasta Lielvircavas kultūras nama Barikāžu laika atmiņu ugunskura iedegšana. Svecīšu aizdegšana kopos. Karsta tēja, tikšanās, sarunas.

Ozolnieku pagasts, Ozolnieku pagasta Tautas namā

20. janvārī plkst. 17.00 pie Ozolnieku pagasta Tautas nama Barikāžu atceres dienai veltīts pasākums. 

Jelgavas valstspilsēta

Atzīmējot 1991. gada janvāra barikāžu 33. gadadienu, Jelgavas valstspilsētā tematiski pasākumi notiks daudzās pilsētas izglītības iestādēs. Tās būs šim laikam veltītas vēstures stundas ar barikāžu dalībnieka atmiņu stāstījumu, kā arī 19. janvārī atceres ugunskuri tiks iedegti pie Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas, Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas un Jelgavas Centra pamatskolas.

LATGALE

Balvu novads

2024. gada 19. janvārī ar dažādiem pasākumiem Balvu pilsētā pieminēs barikāžu 33. gadadienu:

 • Plkst. 09.50 Balvu Valsts ģimnāzijā vīru kopas ”Vilki” koncerts. 
 • Plkst. 11.00 pie Balvu Novada muzeja ugunskura iedegšana, Latvijas Nacionālā arhīva izstādes ”Ar barikāžu gaismu sirdīs” iepazīšana. 
 • Plkst. 13.00 piemiņas brīdis uz Balvu muižas kāpnēm, piedalās senioru koris ”Pīlādzis” un Balvu Valsts ģimnāzijas koris. Balvu muižas konferenču zālē lekcija – tikšanās ar Latvijas Nacionālā arhīva pārstāvjiem un 1991. gada Latvijas lauksaimniecības ministru Daini Ģēģeru. Pēc lekcijas barikāžu dalībnieki un visi interesanti aicināti uz Balvu Novada muzeju sildīties pie “atmiņu ugunskura”.

Krāslavas novads

2024. gada 20. janvārī Krāslavā:

 • Plkst. 13.00 Izvaltas Tautas namā Krāslavas novada 1991. gada barikāžu dalībnieku tikšanās “Barikādēm 33” , kur tiks iedegts piemiņas ugunskurs, skanēs atmiņu stāsti un dzejas lasījumi, kā arī uzstāsies pašdarbības kolektīvi.
 • Plkst. 11.00 pie Ķepovas Saieta nama 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres piemiņas ugunskura iedegšana.
 • Plkst. 12.00  Andzeļu Tautas namā 1991.gada barikāžu aizstāvju atceres diena pasākums (kinofilmas demonstrācija, sarunas un zupas degustācija).
 • Plkst. 15.00 Dagdas Kultūras centra pagalmā tiks iedegts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas ugunskurs.
 • Plkst. 15.00 Asūnes Tautas namā 1991. gada barikāžu atceres dienai veltīts pasākums.

Līvānu novads

2024. gada 20. janvārī, plkst. 18.00 pie Līvānu novada Kultūras centra – vīru kopas “VILKI” koncerts “Pie viena ugunskura sildīties”. Ar vīru kopas “VILKI” koncertprogrammu un līvāniešu atmiņu stāstiem pieminēsim vēsturisko notikumu. Bezmaksas ieeja.

Plkst. 19.00 Līvānu novada Kultūras centrs, Ilzes Kungas-Melgailes pirmā spēlfilma “Mana brīvība”, ieeja 3.00 EUR.

Ludzas novads

2024. gada 16. janvārī plkst. 18.00 Ludzas kultūras namā notiks Nacionālo bruņoto spēku Štāba orķestra Estrādes ansambļa koncerts “Uzcelsim Latviju kopā”. Janvāris Latvijas vēsturē iezīmējas ar notikumiem, par kuriem ikkatrs no mums var lepoties ar apbrīnojamo tautas vienotību un spēku, kas valdīja tālajā 1991. gadā barikāžu cīņās! Lai pieminētu un godātu mūsu Valsts aizstāvjus, NBS Štāba orķestra estrādes ansamblis ir sagatavojis īpašu koncertprogrammu “Uzcelsim Latviju kopā”, kur ansambļa dalībnieki priecēs gan ar tautai zināmām patriotiskām dziesmām, gan stāstiem, kas iepazīstinās ar vēsturisko notikumu gaitu, un aicinās cienīt un mīlēt Latviju ne tikai savā zemē, bet arī nest un celt tās vārdu tālāk, plašajā pasaulē! Ieeja bezmaksas.

Preiļu novads

No 15. janvāra Raiņa bulvārī 28, Preiļos – vides stendizstāde “ES Atmodā” ar īpašo veltījumu Roberta Mūrnieka piemiņai.

No 15. janvāra Preiļu KN foajē, Raiņa bulvārī 28, Preiļos – ekspresizstāde “Barikāžu liecību stāsts”, virtuālā izstāde “Uz barikādēm!”.

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs piedāvā Atmiņu ugunskurus sadarbībā ar skolām:

 • 2024. gada 18. janvārī, plkst. 13.30, Preiļu 2. vidusskola A. Paulāna ielā 2, Preiļos – Barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti, skolas audzēkņu sagatavotās aktivitātes, Barikāžu putra.
 • 2024. gada 19. janvārī, plkst. 13.00, Preiļu 1. pamatskola Daugavpils ielā 34a, Preiļos – Barikāžu dalībnieku atmiņu stāsti, aktivitāte “Plauksta plaukstai brīvībai”.
 • 2024. gada 19. Janvārī, plkst. 14.00 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, Kooperatīva ielā 6, Preiļos –
 • 1991. gada barikāžu atceres pasākums ar atmiņu ugunskuru un dziesmām. Pasākumā piedalīsies ASV vēstniecības pārstāvji, kuri dalīsies pieredzē par to, kā Amerikas latvieši cīnījās par Latvijas neatkarību, kā arī Zemessardzes 35. kājnieku bataljons.

Rēzeknes novads

15.01. – 29.02.2024. Bērzgales pagasta kultūras nams – izstāde “Barikādēm – 33”. Izstāde par barikāžu laiku 1991. gada janvārī. Izstādē būs apskatāmi tā laika notikumu atspoguļojumi fotogrāfijās un iespieddarbos, Latvijas karogs ar kuru bērzgalieši devās uz Vislatvijas manifestāciju Daugavmalā, Antona Rupaiņa muzeja krājuma materiāli, grāmatas no bibliotēkas fonda, fotogrāfijas no privātkolekcijām un interneta resursiem.

19.01.2024. plkst. 17.00, Bērzgales pagasta kultūras nams – pasākums “Barikādēm – 33”, kur tiks rādīta filma “Janvāris”. Pirms filmas, tikšanās ar bērzgaliešiem – 1991. gada barikāžu dalībniekiem. Sarunas un dalībnieku dalīšanās atmiņās par 1991. gada notikumiem Rīgā.

Rēzeknes valstspilsēta

Visu 2024. gada janvāri muzejpedagoģiskā programma “1991. gads – barikāžu laiks”, vidusskolas un pamatskolas skolēniem, ieeja – 2.00 eiro. Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē. Iepriekšēja pieteikšanās pa tālr. 64622464.

15.01. – 31.01.2024. lekcija “Latvijas Neatkarības karš: Latgales un Rēzeknes atbrīvošana” Latgales Kultūrvēstures muzejā, Atbrīvošanas alejā 102, Rēzeknē. Pieteikšanās grupām pa tālr. 64622464.

16.01. – 29.01.2024. tematiska izstāde “Barikādēm – 33”, ieeja – bez maksas, Rēzeknes Centrālajā bibliotēkā, Atbrīvošanas alejā 81, 3. stāvā. Tematiska izstāde “Nosargāt brīvību”, ieeja – bez maksas, Rēzeknes Bērnu bibliotēkā, Dārzu iela 37, Rēzeknē.

16.01. – 30.01.2024. tematiska izstāde “Atmiņu liesmās sildoties”, ieeja – bez maksas,

Rēzeknes 2. bibliotēkā, Atbrīvošanas alejā 166, Rēzeknē.

20.01. plkst. 13.00 Latgales vēstniecībā GORS filma “Janvāris” (režisors Viesturs Kairišs).

Biļetes – 1.00 eiro (GORS Informācijas centrā, kasē vai arī latgalesgors.lv).