Dāvinājums barikāžu dalībniekiem

2017. gada 22. jūnijā Latvijas Republikas Saeima pieņēma likumu “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu”. Šā likuma 4. pants nosaka, ka pašvaldība likumos noteiktās kompetences un sava budžeta ietvaros ir tiesīga saistošajos noteikumos paredzēt 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām sociālās garantijas, piešķirt nekustamā īpašuma nodokļa atlaides, kā arī atvieglojumus pašvaldības nodevu maksāšanā vai pakalpojumu saņemšanā.

Lielākā daļa Latvijas pašvaldību ir apstiprinājušas saistošos noteikumus, kuros paredzētas dažādas sociālās garantijas barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām. Diemžēl, Saeima nav atbalstījusi valsts līmeņa garantijas barikāžu dalībniekiem, taču šāda atbalsta nepieciešamību apzinās Latvijas uzņēmēji.

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība un SIA “Latvijas aptieka” ar 69 aptieku tīklu visā Latvijā 2022. gada 16. novembrī parakstīja vienošanos par īpašu “Latvijas aptieka” dāvinājumu Sudraba karte PLUS visām 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu ieguvušajām personām neatkarīgi no tā, kurā pašvaldībā viņi dzīvo. Šīs kartes dos ievērojamas priekšrocības iepērkoties jebkurā SIA “Latvijas aptieka“ tīkla aptiekā.

Latvijas aptieka Sudraba Plus karti 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību saņēmušajām personām izsniegs no 2022. gada 11. novembra līdz 2023.  gada 31. martam. Lai karti saņemtu barikāžu dalībnieki aicināti ierasties tuvākajā “Latvijas aptieka” tīkla aptiekā, līdzi ņemot 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecību (Latvijas Republikas 2017. gada 22. jūnija likums “Par 1991. gada barikāžu  dalībnieka statusu”). 

Informācija par kartes priekšrocībām, saņemšanas kārtību tiks sniegta ikvienā Latvijas aptieka tīkla aptiekā, internetvietnē www.latvijasaptiekas.lv, kā arī 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības komunikācijas kanālos.