Barikāžu dalībnieka statusa apliecību pasniegšana Valkā

26. septembrī Valkas novada domē 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība izsniedza 1991. gada barikāžu dalībnieku statusa apliecības Valkas novada iedzīvotājiem.

Saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”, pašvaldības tiesīgas savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus. Šādus atvieglojumus un sociālās garantijas 1991. gada barikāžu dalībniekiem noteikušas liela daļa Latvijas pašvaldību, tostarp arī Valkas novads, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.

Statusa apliecības bija ieradušies saņemt arī apkārtējo novadu iedzīvotāji no Alūksnes, Gulbenes, Cēsu un Valmieras novadiem.