Barikāžu dalībnieka statusa apliecību izsniegšana Dienvidkurzemes novadā

Vakar, 6. februārī, 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības pārstāvji ciemojās Dienvidkurzemes novadā, izsniedzot 1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecības.

Apliecību izsniegšana notika Lieģu kultūras namā no 10.00 līdz 14.00, kopumā izgatavojot statusa apliecības 100 novada iedzīvotājiem.

Statusa apliecības izsniedz uz barikāžu dalībniekiem, kas saņēmuši 1991. gada barikāžu dalībnieka Pateicības rakstu vai Piemiņas zīmi. Apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. Tā paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”.

Dienvidkurzemes novadā pieņemti saistošie noteikumi, kas nosaka, ka barikāžu dalībniekiem, kuriem izsniegtas barikāžu dalībnieku apliecības, par mājokli, kurā persona deklarēta, un garāžu un tiem piekritīgo zemi noteikts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 50 % apmērā.