Barikādēm 33 – “Dziesmotā revolūcija” koru un tautas sadziedāšanās programmas

2024. gada 20. janvārī, Rīgā, doma laukumā.

Kopīgi ar tautu, stāvot un dziedot ap ugunskuru.

NB!!! Programmas ir provizoriskas, tās var tikt mainītas!

10:20 Jauniešu koris “Balsis”, diriģents Ints Teterovskis

1991. gada barikāžu dalībnieks, diriģents Ints Teterovskis un koris Balsis aicina uzsākt Dziesmotās revolūcijas sadziedāšanos ar skatītājiem.

Ints Teterovskis: Esmu emocionāli satraukts, jo pats piedalījos barikādēs pirms 33 gadiem un koristiem bieži stāstu par to patriotisma sajūtu, ko ik dienas nesu savā sirdī un darbos! Arī šodienas jauniešiem jāizjūt nevardarbīgas pretošanās spēku un spēju vienoties pret ārējo ienaidnieku!

 1. Nevis slinkojot un pūstot
 2. Mūsu zeme
 3. Vakarjunda
 4. Lūgšana
 5. Div’ dūjiņas
 6. Es gulu, gulu
 7. Mirdzot šķēpiem
 8. Tumša nakte
 9. Es dziedāšu par tevi tēvi zeme
 10. Latvijā

11:00  Jaunsargu ugunskurs un Doma laukuma notikumu apskate

Tiešraidē būs apskatāma 1991. gada barikāžu muzeobusa ekspozīcija, kā arī īpaša lielformāta fotogrāfiju izstāde “Dziesmotā revolūcija”, izstādes kurators Renārs Zaļais. Kā arī biedrības “Tavi draugi” ierakumu sveču darbnīca Ukrainas aizstāvjiem.

12:00  Zemessardzes koris “Stars”, diriģents vecākais zemessargs Ārijs Šķepasts

Likums “Par Latvijas Zemessardzi” tika pieņemts 1991. gada 23. augustā, un tas noteica, ka Zemessardze ir brīvprātīgs militārs sabiedrības pašaizsardzības formējums. Pārliecība par tautas pašaizsardzības organizācijas nepieciešamību radās jau 1991.gada janvārī barikāžu laikā.

Zemessardze ir neatņemama Latvijas Nacionālo bruņoto spēku daļa, un tās pienākums ir sargāt mūsu Tēvu zemi, mājas un ģimeni. Stāsts, ko stāstām savos priekšnesumos, saviem bērniem un mazbērniem, ir par tautas pašapziņu, cieņu, par brīvības alkām, par atbildību un mīlestību pret savu zemi, kas tiek mantota no paaudzes paaudzē.

Ar savām domām un darbiem vēlamies arī pateikt paldies visiem tiem, kas veicinājuši Latvijas izveidošanu, neatkarības atjaunošanu, pastāvēšanu un izaugsmi.

12:30  Prezidiju Konventa vīru koris, diriģents Ivo Kempels

Visām studentu korporācijām vienojoša vērtība ir mīlestību pret Latviju, tātad – patriotisms!

 1. Vakarjunda
 2. Daugav’s abas malas
 3. Tev mūžam dzīvot, Latvija!
 4. Aijā
 5. Karavīra atgriešanās
 6. Pazudušais dēls
 7. Es redzēju bāleliņu
 8. Karavīri bēdējās
 9. Krāc jūrmalas priedes
 10. Kā arī dažas karavīru dziesmas

13:00  Rīgas Latviešu biedrības vīru koris “Latvis”, diriģente Marika Slotina – Brante

Dziedāsim dziesmas, ko tauta var dziedāt līdzi. Vīriem tā ir svēta lieta!

13:30  Banku augstskolas jauktais koris Monēta, diriģente Ilze Feldmane

Vienoti, stipri kopīgā dziesmā!

 1. J.Norvilis, Rainis. Mūsu zeme
 2. J.Norvilis, L.Breikšs. Svēts mantojums
 3. Es dziedāšu par tevi, tēvu zeme
 4. Klusa, klusa latvju sēta
 5. Div dūjiņas gaisā skrēja
 6. Ai, bāliņi, ai, bāliņi
 7. Nu ardievu, Vidzemīte
 8. Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas

14:00  Rīgas Latviešu biedrības jauktais koris, diriģents Ārijs Šķepasts

Atmodas laika gara uzturēšana un patriotisma kopšana ir Rīgas Latviešu biedrības uzdevums. Dziedāsim kopā atmodas laika dziesmas.

14:30  Rīgas Kultūras un tautas mākslas centra “Mazā ģilde” sieviešu koris “Ausma”, diriģente Vita Grīnhofa

Mūsu vidū ir dziedātājas, kas pašas piedalījušās barikādēs, tas ir ļoti nozīmīgs notikums mums kā tautai.

 1. Zigmārs Liepiņš/ latviešu tautasdziesmas “Es atnācu uguntiņu”
 2. Alberts Legzdiņš/ Alberts Legzdiņš “Es redzēju bāleliņu”
 3. Tirzmaliete “Es dziedāšu par tevi, Tēvu zeme”
 4. Jānis Norvilis “Daugaviņa puto balti”
 5. Iļģi/Imants Ziedonis “Mīl katrs baltu maizes riku”
 6. Jānis Norvilis/Rainis “Daugav’s abas malas”
 7. Nezināms autors “Šeit ir Latvija”
 8. Latviešu tautasdziesma “Daugaviņa, melnacīte”
 9. Latviešu tautasdziesma “Es karā(i) aiziedams”
 10. Latviešu tautasdziesma “Skaista mana Tēvu zeme”
 11. Uldis Stabulnieks/Dagnija Dreika “Paliec un neaizej”

15:00  Jauktais koris “Cantus Fortis”, diriģents Ivars Cinkuss

Mūsu korī liela daļa dziedātāju atceras, kā viņu mammas vai tēti devās aizstāvēt Rīgu un mūsu kora ģimeniskā sirsnība, ar kādu notiek mēģinājumi un koncerti ir būtisks stūrakmens Barikāžu sajūtu uzburšanai. Ir notikumi, kurus nedrīkst aizmirst un pārdzīvojumus latvietis vislabāk māk izdziedāt. Mūsu korim būtu liels gods izdziedāt tā laika dziesmas, kas vienoja tautu tad un vieno joprojām.

 1. Manai tautai
 2. Dziesma, ar ko tu sācies
 3. Dzimtā valodā
 4. Zābaku dziesma
 5. Pazudušais dēls
 6. Kas redzēja Auseklīti
 7. Še, kur līgo priežu meži
 8. Es gulu, gulu
 9. Zeme, zeme, kas tā zeme
 10. Es karāi aiziedams
 11. Tumša nakte, zaļa zāle
 12. Tavas saknes Tavā zemē
 13. Ozolam

15:30  KTMC Ritums jauktais koris “Līgo”, diriģente Karmena Jakovela

Koris “LĪGO” ir Atmodas laika bērns, esam Barikādēs kopš to sākuma.

Karmena Jakovela: Paldies par aicinājumu, beidzot piepildās arī mana senā iecere – sadziedāt kopā ar tautu mūsu Atmodas laika dziesmas! Koris “LĪGO” katru gadu esam pulcējušies pie barikāžu ugunskuriem, dziedājuši un atcerējušies tā laika notikumus. Daudzi no mums, arī es pati personīgi un mani ģimenes locekļi, esam barikāžu dalībnieki. Kā vieni no pirmajiem, pēc Daiņa Ivāna aicinājuma, ar Latvijas Valsts karogu rokās pulcējāmies Doma laukumā, kuru neatstājām visu barikāžu laiku. Arī naktī, kad tikām brīdināti par iespējamo gaisa uzlidojumu Doma laukumam un sievietes tika lūgtas doties projām, mēs palikām kopā ar saviem vīriem. Tonakt Doma baznīcā katru stundu mācītāji vadīja aizlūgumus par Latvijas brīvību un mūsu tautu, mēs koristi arī lūdzāmies un dziedājām. Spilgti atceros brīdi, kad uzausa rīta gaisma – koristi, kopā ar Ventspils luteriskās baznīcas mācītāju Valteru Ozoliņu uzkāpām augšā pie Doma ērģelēm un pateicībā nometāmies ceļos… mēs bijām izturējuši smago nakti, vienoti bijām izstāvējuši un sagaidījuši brīvības rītu… Tās ir sirdij dārgas atmiņas. Un tās ir jāatdzīvina un jāstāsta jaunajai paaudzei. It sevišķi šodienas apstākļos.

 1. Še, kur līgo priežu meži
 2. Upe nesa ozoliņu
 3. Strauja, strauja upe tecēj
 4. Dažu skaistu ziedu
 5. Te, kur ozoli zaļo zemzari
 6. Paliec sveika, baltā bērzu birze
 7. Zilais lakatiņš
 8. Div dūjiņas
 9. Daugav abas malas
 10. Pie Dieviņa gari galdi

16:00  Kultūras pils “Ziemeļblāzma” jauktais koris “Norise”, diriģente Alise Koknēviča-Upīte

Šī brīža pasaules notikumu kontekstā mums, korim “Norise” īpaši būtiski liekas repertuārā iekļaut Atmodas laika dziesmas, tādēļ novembrī izdziedājām skaistu šīs mūzikas programmu koncertā “Likteņupe”, piedaloties aktierim Jānim Skanim. Daļu no šīs programmas dziedāsim arī Barikāžu piemiņai. Un kur nu vēl izcilāka noskaņa un akcents kā Vecrīgā ap ugunskuru.

 1. J.Norvilis, T.Matīss “Daugaviņa puto balti”
 2. Latviešu tautasdziesma “Div’ dūjiņas gaisā skrēja”
 3. Latviešu tautasdziesma “Pie Dieviņa gari galdi”
 4. J.Norvilis, Rainis “Daugav’ abas malas”
 5. J.Lūsēns, M.Zālīte “Dzejnieka dziesma”
 6. J.Lūsēns, I.Ziedonis “Tautas laiks”
 7. Z.Liepiņš “Zibsnī zvaigznes aiz Daugavas”
 8. M.Brauns, V.Plūdonis “Daugaviņa”
 9. Z.Liepiņš, latv.t.dz. “Es atnācu uguntiņu”
 10. J.Kulakovs, M.Melgalvs “Zaļā dziesma”

16:30  Latvijas Universitātes kori “DeCoro” un “Dziesmuvara”, diriģente Kristiāna Vaickovska

Latvijas Universitātes kori noslēgs sadziedāšanos ar skatītājiem!

No 17:00 Brīvais mikrofons (bez mikrofoniem), pašas tautas sadziedāšanās