Bezmaksas muzejpedagoģiskās nodarbības

Šogad Rīgas domes projekta ietvaros Rīgas izglītības iestāžu audzēkņiem piedāvājam bezmaksas muzejpedagoģiskās nodarbības par civilo aizsardzību 1991. gada barikāžu laikā un mūsdienās.

Muzejpedagoģisko nodarbību mērķis ir caur nesenās vēstures un mūsdienu mainīgās pasaules kontekstu, veidot aktīvu, mobilu un rīkoties spējīgu sabiedrības locekli, kurš grib aktīvi iesaistīties un aizstāvēt sevi, līdzcilvēkus un Latviju krīzes gadījumā.

Muzepedadoģiskās nodarbības norisināsies šī gada novembrī un decembrī 1991. gada barikāžu muzeja telpās, Krāmu ielā 3. Piedāvājam nodarbības vecuma grupās – 5 līdz 6 gadi (pirmsskola), 1. – 3. klase, 4. – 6. klase, 7. – 9. klase, 10. – 12. klase.

Nodarbību ilgums 5 līdz 6 gadiem un 1. -3. klasei ir viena stunda jeb 60 minūtes, bet vecāko klašu bērniem un jauniešiem 90 minūtes.

Nodarbību saturā iekļauts stāstījums par 1991. gada janvāri barikādēm, to nozīmi Latvijas vēsturē un saistību ar civilo aizsardzību. Turpinājumā ar bērniem un jauniešiem tiks pārrunāts kas ir civilā aizsardzība, kādas var būt ārkārtas situācijas, kur meklēt palīdzību, kādai informācijai uzticēties un ko tieši bērni un jaunieši var darīt šo situāciju laikā. Muzejpedagoģisko nodarbību laikā bērni un jaunieši tiks aicināti aktīvi līdzdarboties. Katra no muzejpedagoģiskajām nodarbībām pielāgoto atbilstošajai vecuma grupai.

Pieteikšanās nodarbībām: zvanot +371 67213525 vai rakstot info@barikades.lv