1991. gada barikāžu dalībnieka statusa apliecība

1991. gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu.

To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem ‒ 1991. gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu. “Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu”.

Pašvaldība tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.

Apliecības izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. Rīgā, Krāmu ielā 3.

Apliecības izsniedz otrdienās no 9.00 – 17.00 pēc iepriekšēja pieraksta.