1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības vadība

Renārs Zaļais

Prezidents, valdes loceklis

1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un tā prezidents no 1995. gada. No 2001. gada ir 1991. gada barikāžu muzeja direktors. 1991. gada 20. janvārī kopā ar Bauskas miličiem aizstāvēja LR Iekšlietu ministriju, kaujas laikā ievainots.

Valsts apbalvojuma “1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmes” valdes loceklis.

Edvīns Ežmalis

Valdes loceklis

No 1989.gada Rīgas Ziemeļu rajona Pašpārvaldes deputāts. 1991.gada janvārī atbildīgais par barikāžu posteņiem Ziemeļu rajonā. ĪBV štāba priekšnieks.

Viens no Ziemeļu rajona un Rīgas pašvaldības policijas veidotājiem un viens no 12.Zemessardzes bataljona dibinātājiem.

Silvija Kupriša

Valdes locekle

Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda (BAF) valdes locekle un BAF filiāles Balvu kluba “Vairogs” priekšsēdētāja.

1991.gada janvārī Latvijas Tautas frontes Balvu nodaļas valdes locekle un barikāžu dalībnieku koordinatore braucieniem no Balviem., kā arī Balvu pilsētas Domes deputāte.

Valerijs Markuns

Valdes loceklis

1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsts fonda dibinātājs un valdes loceklis.

1991.gada 20.janvārī kopā ar Bauskas miličiem aizstāvēja LR Iekšlietu ministriju pret OMON kaujiniekiem, kur tiku arī ievainots.

Aleksandrs Matvejevs

Valdes loceklis

Barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un valdes loceklis. Barikāžu laikā Bauskas rajona milicijas nodaļas priekšnieks.

“Līdz šim laikam nav dots pilnīgs novērtējums janvāra notikumiem, bet mēs nedrīkstam aizmirst tos cilvēkus, kuri aizstāvēja Latvijas neatkarību, kā arī tos milicijas darbiniekus, kuri to darīja ar ieročiem rokās. Milicijas struktūrvienības bija vienīgais reālais bruņotais spēks, kas nenostājās pret Latvijas tautu, jo tautas vienotība uzvarēja. Izvērtējot vēsturē šo mazo laika periodu, var teikt, ka sabiedrībā pretrunas ir saglabājušās, bet mēs nevaram aizmirst tā laika tautas vienotību neatkarīgi no nacionālās piederības.”

Romualds Ražuks

Valdes loceklis

1991.gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonda dibinātājs un valdes loceklis. Barikāžu laika Latvijas Tautas frontes (LTF) priekšsēdētājs (1990. – 1992.g.). Tai laikā Latvijas Nacionālās drošības padomes loceklis.

R.Ražuka vadībā LTF Domes sēdē 1991.gada 12.janvārī tika pieņemts lēmums par stratēģiski svarīgu objektu sargāšanu un 1991.gada 13.janvāra tautas manifestācijas rīkošanu Rīgā, lai nepieļautu militāro apvērsumu vērstu pret Latvijas neatkarību. Manifestācijā piedalījās 700 000 cilvēku.

Barikāžu laikā LTF mobilizēja Latvijas cilvēkus dežūrēm barikādēs, nodrošināja barikāžu aizstāvju nomaiņu un apgādāšanu ar visu nepieciešamo.

Agris Kociņš

Valdes loceklis

1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības valdes loceklis. 1991. gada 20.janvārī kopā ar Bauskas miličiem aizstāvēja LR Iekšlietu ministriju pret OMON kaujiniekiem