Par 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrību

1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība

1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta fonds dibināts 1995. gadā ar mērķi popularizēt vēsturisko informāciju par 1991. gada janvāra un augusta notikumiem Latvijā. Biedrība organizē atceres dienu pasākumus, seminārus, izstādes, konkursus, konferences, tikšanās.

Biedrība reģistrē barikāžu dalībniekus un pasniedz Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991. gada janvārī-augustā.

Pēc Biedrības iniciatīvas pieņemti vairāki Latvijas Republikas likumi – tajā skaitā: likums par Valsts apbalvojumu “1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme” un  likums “ Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu” un, ar likumu noteikts, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība. 2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr.172 „Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību”.