Apbalvojumi

Barikādes ir brīvas un demokrātiskas Latvijas atjaunošanas simbols. Tā iedzīvināšanai 1996. gadā tika nodibināta 1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme. Ar Latvijas Republikas Saeimas 1999. gadā pieņemto likumu šī zīme no sabiedriskās organizācijas apbalvojuma pārtapa par valsts apbalvojumu. 2007. gada nogalē Saeima galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus valsts apbalvojumu likumā, kas paredzēja noteikumu, ka apbalvot ar 1991. gada barikāžu dalībnieku piemiņas zīmi var līdz 2008. gada 31. decembrim.

Savukārt sākot ar 2013. gadu tiem, kuri līdz noteiktajam termiņam nepaguva pieteikties barikāžu dalībnieka piemiņas zīmei, ir iespēja pieteikties Pateicības rakstam – tādā veidā tiek turpināta pateicības izteikšana barikāžu dalībniekiem, vienlaikus palīdzot turpināt jau uzsākto barikāžu dalībnieku apzināšanu.

Ierosinājumu par apbalvošanu ar Pateicības rakstu valdei var iesniegt reģistrēts barikāžu dalībnieks, jo ierosinājumi, kuros autors iesaka apbalvot sevi, netiek izskatīti.

Pateicības raksts

Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām, kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus, bet nav apbalvotas ar 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, Barikāžu dalībnieku biedrības apbalvošanas komisija pasniedz Pateicības rakstu.

Ar Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī- augustā līdz 01.01.2021. ir apbalvots 3639 barikāžu dalībnieks.

1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme

1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme ir Latvijas valsts apbalvojums, kas nodibināts, lai godinātu Latvijas neatkarības aizstāvjus par 1991. gada janvārī un augustā apliecināto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā un godinātu arī tās personas, kuras morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus. Barikāžu dalībnieka piemiņas zīmes piešķiršanas kārtību regulē likums Par 1991.gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīmi un Valsts apbalvojumu likums.

Ar 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi ir apbalvoti 31119 barikāžu dalībnieki.

Piemiņas zīmes pasniegšana noslēgusies 2011. gada oktobrī, kad bija apbalvotas visas noteiktajā termiņā likumā paredzētajā kārtībā ieteiktās personas. 

Comments are closed.