Pateicības raksts

Lai godinātu un izteiktu pateicību tām personām, kuras 1991.gada barikāžu laikā parādīja drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, deva ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī morāli un materiāli atbalstīja barikāžu dalībniekus, bet nav apbalvotas ar 1991.gada barikāžu dalībnieka Piemiņas zīmi, Barikāžu dalībnieku biedrības apbalvošanas komisija pasniedz Pateicības rakstu.

Pateicības rakstu barikāžu dalībniekam piešķir par 1991. gada janvārī un augustā parādīto drošsirdību, pašaizliedzību un iniciatīvu, par ieguldījumu organizatoriskajā un apgādes darbā, kā arī par barikāžu dalībnieku morālo un materiālo atbalstīšanu. Ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu var iesniegt jau reģistrēta un apbalvota persona, tomēr netiks izskatīts ierosinājums, kura autors ieteic apbalvot sevi.

Iesniegumā jānorāda:

  • Iesniedzēja/ Liecinieka vārds, uzvārds/ personas kods/ adrese/ apbalvojuma veids un numurs(Piemiņas zīme vai Pateicības raksts)
  • Barikāžu dalībnieka Vārds, Uzvārds/Personas kods/ Adrese
  • Barikāžu dalībnieka stāstījums par barikāžu dienām. Stāsts par to kā uzzināja par barikāžu celšanu, kādēļ un kā tika uz barikāžu vietām. Cik dienas pavadīja uz barikādēm, kādi notikumi piedzīvoti, kādus cilvēkus atceras.

Lejuplādēt dokumentu

Kopā ar pamatojumu un ar to saistītajiem materiāliem ierosinājums iesniedzams 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrībai, Rīgā, Krāmu ielā 3, vai sūtot elektroniski uz
e-pasta adresi info@barikades.lv (tālr. 67213525).

Ar Pateicības rakstu par piedalīšanos Latvijas neatkarības aizstāvēšanā 1991.gada janvārī- augustā līdz 01.01.2021. ir apbalvots 3639 barikāžu dalībnieks.